Coffeeshop Betty Boop verplaatst naar stadsdeel Nieuw-West

Betty Boop
© Google Maps

Amsterdam – maandagochtend 16 juli is coffeeshop Betty Boop aan de Humberweg 2 geopend (voormalige Basisweg 41). Coffeeshop Betty Boop was voorheen gevestigd in stadsdeel Centrum. De komst van de coffeeshop past in het streven van de gemeente om de shops te spreiden over de stad.

Verplaatsing

De verplaatsing naar Nieuw-West is onderdeel van de Stedelijke Pilot Verplaatsing Coffeeshops. Het doel van deze proef is om transparantie en kleinschaligheid te bevorderen, te komen tot evenwichtige spreiding en het draagt bij aan het tegengaan van overlast. Een coffeeshop aan de Humberweg past in dit streven.

Voldoen aan de eisen

De exploitant start de coffeeshop op een plek die voldoet aan de voorwaarden van de gemeente. Zo komt de coffeeshop niet in een woonwijk en op ruime afstand van scholen. Er zit een horecabestemming op het pand en voldoet het aan alle bouwkundige eisen. Ook heeft de exploitant inmiddels onder andere een Bibob-toets doorlopen. Na de opening zal de gemeente nauwkeurig volgen of de bedrijfsvoering volgens de regels verloopt. Ook worden de gevolgen voor de omgeving nauwkeurig gemonitord door een onderzoeksbureau en is daarover overleg met de buurt. Na twee jaar besluit de burgemeester of de coffeeshop op deze plek mag blijven.

Betty Boop
© Google Maps

Tegengaan van straathandel

Het stadsdeel en de gemeente zijn van mening dat de komst van een coffeeshop bijdraagt aan het scheiden van de markten van hard- en softdrugs. In Nieuw-West worden softdrugs nu soms op straat verhandeld. Deze straathandel leidt niet alleen tot overlast, maar kent ook de risico’s van verkoop van harddrugs en verkoop van drugs aan minderjarigen. Met het vestigen van een coffeeshop wordt beoogd de straathandel tegen te gaan.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam