Esvelderbeekzone genomineerd voor Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2018

Gelderse prijs

Barneveld – De Esvelderbeekzone, het prachtige groene gebied tussen de woonwijken Vliegersveld/De Vaarst en het bedrijventerrein Harselaar, is door de provincie Gelderland genomineerd voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Tot en met 9 november 2018 kunnen inwoners hun stem uitbrengen op de Esvelderbeekzone. Op 22 november 2018 wordt bekendgemaakt welk ruimtelijk project de prijs heeft gewonnen.

De Esvelderbeekzone is een agrarisch gebied waar de beek weer meanderend doorheen stroomt. Daarvóór had de beek een recht en breed profiel, alleen bedoeld om het water versneld af te voeren; een waterstroom met weinig landschappelijke en ecologische waarden. Samen met particuliere grondeigenaren, Waterschap Vallei en Veluwe realiseerde de gemeente Barneveld een aantal nieuwe functies: waterberging, natuurontwikkeling, extensieve en routegerichte recreatie, maatschappelijke voorzieningen (zoals Kinderhospice Binnenveld) en wonen. Oude dekzandruggen zijn hersteld, diverse landschapselementen als houtwallen, hagen en singels zijn behouden of teruggebracht. Op de hoger gelegen akkers wordt biologisch geteeld graan geoogst. Dit initiatief van de gemeente in samenwerking met lokale ondernemers is onderdeel van het regionale project Voedzame Grond. Het telen van biologisch graan gebeurt in combinatie met bloemrijke akkerran-den.

Gelderse prijs

Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2018

De gemeente Barneveld is trots op hoe het gebied tussen woon- en werkomgeving, samen met andere partijen, vorm heeft gekregen en daarmee een belangrijk stempel heeft gedrukt op de uitstraling van dit gebied. Door het gebied ook voor recreatie open te stellen, kan en mag iedereen ervan genieten. De provincie Gelderland heeft dit, door de Esvelderbeekzone te nomineren, ook opgemerkt. De afgelopen periode heeft een vakjury, onder voorzitterschap van oud-commissaris van de Koning Jan Terlouw, alle inzendingen be-oordeeld. Nu is het aan de publieksjury om een stem uit te brengen.

De gemeente Barneveld roept inwoners op om te stemmen voor de Esvelderbeekzone. Ga daarvoor naar https://maakgelderlandmooier.gelderland.nl/gprk2018/nominaties+gprk+2018/1043266.aspx?t=Esvelderbeekzone U moet zich, om te kunnen stemmen, even registreren. Dat moet om te voorkomen dat de stemming niet eerlijk zou verlopen.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam