Hoe gaat de politie om met aangifte: 7 vragen (en antwoorden)

Nederland – Vandaag publiceerden verschillende media over aangiftecijfers van de politie. Hoe gaat de politie eigenlijk om met aangifte? Wanneer vindt vervolgonderzoek plaats en wanneer niet? Zeven vragen en antwoorden.

1. Waarom is aangifte doen belangrijk?

Als u slachtoffer bent van criminaliteit, is het belangrijk om altijd aangifte te doen. Heel veel slachtoffers doen dat ook. Elk jaar komen er meer dan een miljoen aangiftes binnen bij de politie. Dat betekent dat de politie in nauw overleg met het Openbaar Ministerie (OM) en het lokale bestuur prioriteiten moet stellen. De aangifte vormt het begin van de gehele strafrechtketen en is van groot belang voor de kwaliteit van de opsporing en vervolging. Het succes van de opsporing is mede afhankelijk van een goede aangifte en een effectieve afhandeling van de aangifte. Voor slachtoffers is het van groot belang dat het aangifteproces goed verloopt.

2. Waar en hoe kan ik aangifte doen?

De politie hoort elke aangifte op te nemen. Slachtoffers hebben daarbij de keuze om hun aangifte te doen op een politiebureau, via het telefoonnummer 0900-8844 of via internet. Bij bepaalde misdrijven kunt u ook aangifte doen op locatie. Bij de keuze van de meest geschikte aangiftewijze spelen vanzelfsprekend de aard en ernst van het strafbare feit een rol. Zie voor meer informatie de informatiepagina Aangifte doen.

3. Hoe verloopt het proces van aangifte?

Alle aangiften die worden gedaan, worden ter beoordeling voorgelegd aan een ‘casescreener’. Deze casescreener beoordeelt of er sprake is van voldoende opsporingsindicatie; zijn er voldoende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek? De casescreener volgt daarbij de zogenoemde Aanwijzing voor de Opsporing van het OM. Dat betekent dat steeds afgewogen moet worden of in een zaak tot opsporing wordt overgegaan, en zo ja, met welke inzet (in tijd en in capaciteit). Bij high impact crimes zoals inbraken en overvallen, en bij ondermijningszaken vindt altijd vervolgonderzoek plaats.

4. Wanneer vindt vervolgonderzoek plaats?

Als er voldoende aanknopingspunten zijn, zoals aanknopingspunten naar mogelijke verdachte(n), en voldoende ‘prioriteit vanuit het lokale gezag’ (burgemeester en officier van justitie bepalen gezamenlijk de prioriteit) start een vervolgonderzoek. De politie doet daarbij bijvoorbeeld onderzoek op de plaats delict en stelt sporen veilig. Als er sporen en andere aanwijzingen zijn, worden deze verder onderzocht, bijvoorbeeld via een buurtonderzoek of forensisch onderzoek. In die zaken wordt bij meer dan de helft (in 2016 circa 52%) ook daadwerkelijk een (of meerdere) verdachte(n) gevonden.

5. Wanneer vindt er geen vervolgonderzoek plaats?

Zijn er geen directe aanknopingspunten, daderinformatie of eerder genoemd prioriteit vanuit het gezag? Dan kan de politie besluiten om geen vervolgonderzoek in te stellen. Denk aan een insluiper die niet is gezien en geen sporen heeft achtergelaten. Aan een fietsendiefstal in een stille omgeving zonder camera’s, of aan internetaangiftes bij diefstal of vermissing die bijvoorbeeld voor de verzekering worden gedaan.

6. Betekent dat dan dat de politie niets doet?

Nee. Het is belangrijk dat slachtoffers van criminaliteit zo veel mogelijk aangifte doen, omdat de politie altijd alle informatie uit aangiftes registreert. Ook als deze geen aanleiding geeft tot directe vervolgstappen. Op basis van deze informatie maakt de politie analyses: waar en wanneer vindt welke criminaliteit plaats en wat is er bekend over (mogelijke) daders?

Deze analyses stellen de politie in staat om bijvoorbeeld in uw buurt gerichter acties te ondernemen zoals extra surveillances of het inzetten van opsporingsmiddelen. Daarmee dringt de politie criminaliteit terug of voorkomt deze in sommige gevallen. Soms leiden maatregelen op basis van deze analyses ertoe dat de politie alsnog de daders achterhaalt van het delict waarover u aangifte deed. En ook gemeenten gebruiken deze analyses om bijvoorbeeld (preventieve) maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van extra camera’s of verlichting.

Dienstverlening is en blijft een van de prioriteiten voor de politie. In 2016 is er veel verbeterd. Digitaal aangifte doen kreeg bijvoorbeeld een impuls door de mogelijkheid om met DigiD in te loggen. Verder doet de politie veel om de tevredenheid onder burgers over hun meldingen en aangiftes te meten.

7. Waar vind ik de nieuwe aangiftecijfers van de politie?

Bekijk hier het overzicht van de aangiftecijfers per eenheid.

Bron : Politie.nl

Laatste Nieuws

Stadsbus voor mobiel jongerencentrum Roerdalen

Roerdalen - Het ombouwen van een stadsbus naar een mobiele ontmoetingsplek voor Roerdalen krijgt steeds meer vorm. Met behulp van Arriva...

Spoorlijn tussen Tilburg en Eindhoven vernieuwd

Tilburg/Eindhoven - Tussen Tilburg en Liempde worden vanaf maandag 17 augustus tot en met maandag 24 augustus 05:00 uur delen van...

Geen geluidsinstallaties en feestjes op strand Bloemendaal

Bloemendaal - Veiligheidsregio Kennemerland heeft een maatregel in de Noodverordening opgenomen om te kunnen optreden tegen mensen die een geluidsinstallatie meebrengen...

Afsluiten parkeerplaats surfplas geeft onvrede

Krimpen aan de Lek - Ondanks de aankondiging dat dit weekend de parkeerplaats bij de Surfplas aan het Krimpenerhout, om drukte...

Sluiting zalencentrum De Koning Party & Events vanwege COVID-19 besmettingen

Vandaag, zaterdag 8 augustus, is op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zalencentrum De Koning Party & Events gesloten....

Muggenberg in Heeze krijgt stil asfalt

Heeze - De gemeente gaat de Muggenberg vanaf de Randweg tot aan het spoor in Heeze van stil asfalt voorzien. Dit...

Goede zorg en opvoeding belangrijk in Aalten

Aalten - Wethouders Wikkerink en Te Lindert hebben deze week organisaties in het sociaal domein uitgenodigd te praten over goede zorg en...

Gemeente neemt ophalen grof afval over

Zaanstad - Zaankanters die hun grof afval thuis willen laten ophalen kunnen dit vanaf 15 augustus melden bij de gemeente Zaanstad....

Samen het water op tegen vaaroverlast

Burgemeester Judith Michel van Wormerland kijkt tevreden terug op alweer de tweede gezamenlijke actiedag tegen vaaroverlast in het Wormer-en Jisperveld. De gemeente...

Amsterdamspeld voor ambassadeur leefbaarheid Marcanti- eiland

Amsterdam - vrijdag 7 augustus heeft mevrouw Marjo Dankers uit handen van locoburgemeester Simone Kukenheim de Amsterdamspeld ontvangen wegens haar jarenlange...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Regio Online Nederland is onderdeel van DNRN
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 085 - 808 5131
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.