Informatie-uitwisseling blijft zorgpunt bij begeleide terugkeer

De begeleide terugkeer van vreemdelingen verliep in 2019 veilig, zorgvuldig en humaan. Alleen de informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen blijft een zorgpunt, al is die de afgelopen jaren enigszins verbeterd. Gebrekkige informatiedeling kan leiden tot een onvolledige voorbereiding van de terugkeer en daarmee tot risico’s voor het goede verloop ervan. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in het Periodiek beeld toezicht op terugkeer 2019.

Uitzetting onder begeleiding

Vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, moeten het land verlaten. Als zij niet uit zichzelf vertrekken, kunnen zij onder begeleiding worden uitgezet. Vreemdelingen krijgen tijdens een uitzetting te maken met verschillende overheidsinstanties. De Inspectie JenV houdt toezicht op begeleide terugkeer door risicogericht individuele gevallen te inspecteren. In 2019 keken inspecteurs bij 99 uitzettingen mee. Zij beoordeelden het vervoer naar de luchthaven, de voorbereidingen op de luchthaven, de vlucht naar het land van bestemming en/of de overdracht aan de ontvangende autoriteiten.

Informatie-uitwisseling groot zorgpunt

De Inspectie JenV zag hierbij dat betrokken uitvoeringsorganisaties de regels naleven en maatwerk toepassen waar dat nodig is. Een groot zorgpunt blijft echter de informatie-uitwisseling tussen deze partijen. De Inspectie JenV heeft, ook in voorgaande jaren, op het belang hiervan gewezen, omdat gebrekkige informatie een risico vormt voor de uitvoering van de uitzetting. De geldende afspraak is dat betrokken uitvoeringsorganisaties real-time beschikken over juiste, volledige en actuele informatie over de uit te zetten vreemdeling.

Vooral betrouwbare informatie-uitwisseling over de gezondheid van de vreemdeling is cruciaal. Zorgprofessionals dienen hierover bij een aanstaande uitzetting te rapporteren en te waarborgen dat de gezondheidsinformatie die voor de uitvoerders beschikbaar is ook actueel is. In bijna de helft van de gecontroleerde gevallen bleek echter van actuele informatie geen sprake.

Aanbevelingen

De Inspectie JenV beveelt het ministerie van Justitie en Veiligheid aan om samen met de uitvoerders in de terugkeerketen de informatie-uitwisseling te verbeteren. Dan gaat het onder meer over de gezondheidsinformatie, maar ook over informatie over de persoonskenmerken en de persoonlijke bezittingen van de uit te zetten vreemdeling.

Ontwikkeling van het toezicht

In 2019 is het beeld uit eerdere jaren bevestigd dat het intensieve toezicht op individuele uitzettingsprocedures niet meer past bij de uitvoeringspraktijk omdat die taken in de regel goed worden uitgevoerd. De Inspectie JenV richt daarom het toezicht op uitzetting vanaf 2020 anders in. Het onderzoek in individuele zaken wordt daarbij verminderd en aangevuld met thematische onderzoeken. Ook vraagt de Inspectie de uitvoeringsorganisaties zelf rapportages over het verloop van uitzettingen op te stellen en aan de Inspectie beschikbaar te stellen. Hiermee kan de Inspectie het verloop van uitzettingen monitoren.

Zie voor meer informatie de website van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Laatste Nieuws

Dordrechts hoogste zonnebloem is reus van ruim 4 meter

Dordrecht - De winnaars van de wedstrijd 'Heb jij de hoogste zonnebloem van Dordrecht?' zijn bekend. Familie De Gram kweekte afgelopen...

Handjeklap met Eneco aandelen Krimpen in achterkamertjespolitiek

Voor de besteding van de opbrengst van de verkoop van de Eneco aandelen, vraagt het college van B&W van Krimpen aan den...

Tijdcapsule uit 2000 onthult in Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel – Burgemeester Oskam onthulde dinsdag de tijdcapsule die op 9 september 2000 begraven is tijdens een stadsdiner. Toen...

Verborgen verleden Hilversum onthult met lancering App fietstochten

Hilversum kent een verborgen geschiedenis, waarin diamanten de hoofdrol speelden. Vanaf 1887 tot ongeveer 1930 heeft de diamantindustrie een grote impact op...

Spoor in Boxtel onder handen op 3 en 4 oktober

ProRail en aannemer BAM werken in het weekend van 3 en 4 oktober aan het spoor in Boxtel. Het gaat onder...

Eerste waterstoftrein Groningen mooie ambitie

Groningen - Goed nieuws uit Groningen. Provincie en ProRail namen initiatief tot een succesvolle proef met een waterstoftrein. De resultaten zijn zo...

Zwaar bewolkt en enkele buien, morgen regen

Verwachting voor vandaag en morgen Het is op de meeste plaatsen zwaar bewolkt en verspreid over het land komen enkele buien voor. Komende nacht valt...

Mondkapjes verplicht in raadhuis Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel - Voor het voor publiek vrij toegankelijke deel van het raadhuis stelt de gemeente Krimpen aan den...

Liefdeslaantje in Capelle is met 64 liefdestegels verder uitgebreid

Capelle aan den IJssel - Het Oude Laantje dat sinds 2018 is omgedoopt tot Liefdeslaantje zijn 64 nieuwe liefdestegels gelegd. Een...

Middels een chauffeursinitiatief Opening vrachtwagenparkeerplaats in Wezep

Wezep - Op zaterdag 26 september opende wethouder Bergkamp officieel middels een chauffeursinitiatief de vrachtwagenparkeervoorziening aan de Zernikestraat in Wezep. De...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here