Invoering statiegeld op kleine flesjes en blikjes grote impact op horeca

Zwerfafval door kleine flesjes en blikjes
Binnenland – Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt het terugdringen van zwerfafval een belangrijk thema. Daarom zorgen horecaondernemers ervoor dat in een straal van 25 meter om hun zaak het zwerfafval wordt opgeruimd. Op donderdag 15 maart a.s. praat de Tweede Kamer over het invoeren van statiegeld op kleine PET-flesjes en blikjes om het zwerfafval verder terug te dringen.

Extra kosten en logistiek

Met name voor kleine horecaondernemers is de impact hiervan heel groot. Het betekent niet alleen extra handeling en dus extra kosten, maar het gaat ook ten koste van de voedselhygiëne. KHN vindt daarom dat, áls statiegeld op flesjes en blikjes wordt ingevoerd, er een uitzondering moet komen voor de horeca.
De Tweede Kamer praat 15 maart a.s. over het onderzoek dat het ministerie van I&W heeft laten doen naar de kosten en milieueffecten van de uitbreiding van het huidige statiegeldsysteem met kleine flesjes en blikjes.

KHN pleit voor goede cijfers

KHN vindt dat het onderzoek, uitgevoerd door CE Delft, teveel aannames en onzekerheidsmarges bevat omdat cruciale informatie ontbreekt. KHN pleit dan ook voor aanvullend onderzoek en vindt het te vroeg om nu al beleidsbeslissingen te nemen. Daarnaast is KHN van mening dat het belangrijk is om de verschillende aanpakken voor het terugdringen van zwerfafval naast elkaar te zetten en de meest effectieve aanpak te kiezen. Wat levert de meeste milieuwinst op en vraagt de minste investeringen?

Grote impact op ondernemers en voedselhygiëne

Voor horecaondernemers betekent een verplichting om kleine flesjes en blikjes in te nemen extra handeling en dus extra kosten. Deze handeling zit met name in de tijd van het personeel. Daarnaast komen open en vaak plakkende verpakkingen terug over de toonbank. Dat leidt tot extra schoonmaakkosten. Cafetaria’s, lunchrooms en shoarmazaken zijn overwegend kleine ondernemingen; de ruimte en mankracht zijn vaak beperkt. Zij hebben meestal geen plek om lege verpakkingen op te slaan. Dit kan leiden tot een situatie dat in een ruimte waar voedsel wordt bereid ook lege verpakkingen moeten worden bewaard. Geen wenselijke situatie, gezien de voedselhygiëne. Wat KHN betreft moet er dan ook een uitzondering komen voor horecaondernemers.

Ingewikkeld logistiek systeem

Alleen al in de horeca zijn er meer dan 10.000 locaties waar kleine flesjes en blikjes worden verkocht. Andere verkooppunten, zoals benzinestations en kiosken, zijn hier nog niet eens bij opgeteld. Het vraagt dus een enorme logistieke operatie om alle kleine verpakkingen bij deze locaties op te halen.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam