Kinderkoop wordt strafbaar gesteld

Om kinderen beter te beschermen, wil het kabinet kinderkoop strafbaar stellen. Dit blijkt uit een voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarmee de ministerraad heeft ingestemd en dat vandaag in consultatie gaat. Het kabinet wil voorkomen dat het vooruitzicht op financieel gewin de beslissing draagmoeder te worden of een kind af te staan, oneigenlijk beïnvloedt. Zo’n beslissing moet altijd vrijwillig zijn.

Kinderkoop bij adoptie of van draagmoeders

Draagmoederschap is nu vaak risicovol en onzeker omdat er geen regeling is. Daarom werkt het kabinet aan een wetsvoorstel met een zorgvuldige procedure die bescherming biedt aan het kind, de draagmoeder en toekomstige ouders. Daar staat tegenover dat kinderkoop strafbaar wordt, zodat we kunnen optreden als het mis gaat. Dekker: ‘Opgroeien in het besef gekocht te zijn, is vreselijk. Of het nu gaat om draagmoederschap of adoptie: het belang van het kind moet steeds voorop staan. Kinderen zijn geen handelswaar, daarom moeten we een duidelijke grens stellen.’

Strafbaar bij enige onredelijke vergoeding

Straks is een wensouder strafbaar, als hij of zij een vrouw met een gift, belofte of dienst probeert over te halen draagmoeder te worden, terwijl dat voordeel geen vergoeding is voor redelijke kosten die direct samenhangen met het draagmoederschap. Dit geldt ook voor de wensouders die dit doen om iemand over te halen een kind af te staan.

Het gaat bijvoorbeeld om de toezegging om een schuld af te betalen of een woning te kopen. Dit kan ertoe leiden dat een vrouw risico’s neemt die zij zonder deze prikkel niet zou nemen, zoals het achterhouden van medisch relevante informatie. Ook kan iemand strafbaar zijn die zelf een voordeel aanneemt, dan wel om een voordeel vraagt om draagmoeder te zijn of een kind af te staan.

Vrijwilligheid

Dekker verwacht dat deze strafbaarstelling eraan zal bijdragen dat wensouders kiezen voor een zorgvuldige procedure, waarbij het belang van het kind en de vrijwilligheid van de draagmoeder, of de ouder van of verantwoordelijke voor het kind centraal staan. Wanneer Nederlanders zich in het buitenland schuldig maken aan kinderkoop, kunnen zij daarvoor in Nederland worden vervolgd. Op kinderkoop komt een gevangenisstraf van maximaal een jaar te staan.

Verlof bij draagmoederschap ouders aangepast

Tegelijk gaat een voorstel in consultatie over het verlof rond de geboorte van kinderen uit draagmoederschap. De Wet arbeid en zorg (Wazo) wordt hiervoor aangepast. Kern is dat voor een periode van zes aaneengesloten weken wensouderschapsverlof kan worden opgenomen.

Meer bescherming van kinderen

Net als bij het adoptie- en pleegzorgverlof kan het verlof vanaf vier weken voor de vermoedelijke datum van bevalling van de draagmoeder door de wensouders worden opgenomen. De wensouders die werknemer zijn, hebben net als ouders bij adoptie en pleegzorg recht op een uitkering van het UWV van 100% dagloon (tot max. dagloon) voor de periode van het verlof. De draagmoeder behoudt het gebruikelijke recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof.

De beide voorstellen worden onderdeel van het wetsvoorstel Kind, draagmoederschap en afstamming dat al eerder in consultatie ging.

Laatste Nieuws

Jos Mittelmeijer nieuwe hoofdredacteur Omroep Houten

Houten - Op 10 juli is tijdens een bijeenkomst voor vrijwilligers van Omroep Houten de nieuwe hoofdredacteur Jos Mittelmeijer gepresenteerd. “We...

Noordwijker Henk Hoogervorst koninklijk onderscheiden

Noordwijk - Burgemeester Wendy Verkleij heeft op 10 juli een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer H.G.L. (Henk) Hoogervorst. Hij werd...

Poldersurvival op Schoonhovens College

Schoonhoven - De afgelopen week stond het Schoonhovens College in het teken van de Poldersurvival. Door de versoepelde maatregelen was het...

Jeugdlintje 2020: welke Eindhovense jongeren verdienen het?

Eindhoven - Aan jongeren, tussen 6 en 18 jaar, die iets uitzonderlijks of bijzonders hebben gedaan wordt dan het Jeugdlintje uitgereikt....

Schoolgebouw RSG Ter Apel vandaag opgeleverd

Ter Apel - Vandaag is het nieuwe schoolgebouw van de RSG in Ter Apel opgeleverd. De afgelopen jaren is hard gewerkt...

Fort Jutphaas heeft nieuwe voetgangersbrug

Jutphaas - Op vrijdag 10 juli is de nieuwe voetgangersbrug bij Fort Jutphaas officieel geopend door wethouders Hans Adriani en Jan...

Afspraken over Wmo-vervoer in Laren

Laren - In februari maakte de gemeente bekend dat zij de overeenkomst met Latax voor het Wmo-vervoer moest beëindigen. De overeenkomst...

Gratis compost op 18 juli voor inwoners Zeist

Zeist - Op zaterdag 18 juli kunnen inwoners van de gemeente Zeist gratis compost ophalen. Wethouder Wouter Catsburg: “Met deze actie...

De achthonderd zorgt voor een betere toekomst

Eersel - Dinsdag 7-7-2020 was met recht een geluksdag voor negen statushouders van het programma De achthonderd. Zij ontvingen bij KempenPlus...

VVV Katwijk start samenwerking met Leiden Marketing

Katwijk - Op woensdag 8 juli is de samenwerkingsovereenkomst tussen VVV Katwijk en Leiden Marketing officieel getekend. VVV Katwijk  krijgt met...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.