Voor middenhuur is lokaal maatwerk nodig

Een goed functionerend en toekomstbestendig segment middenhuur is essentieel voor de woningmarkt. Een te kleine voorraad middenhuur is een bedreiging voor de lokale woningmarkt en daarmee voor het leef- en werkklimaat in de grote(re) steden.

Onbalans op vrije markt

De ‘vrije markt’ is niet in staat de bestaande onbalans op te lossen en de snel oplopende tekorten te voorkomen; alle betrokken publieke en private partijen zullen in samenwerking aan de slag moeten om de voorraad middenhuur woningen te vergroten en te bestendigen. Hiervoor zijn lokale oplossingen nodig. Met de Samenwerkingstafels middenhuur is een aanpak gerealiseerd die werkt.

Krappe woningmarkt

Naast een nieuwe manier van samenwerken is hiervoor ook ruimte in wet- en regelgeving noodzakelijk voor lokaal maatwerk en moeten er aanvullende instrumenten komen. Het aanpakken van de krappe woningmarkt in de verstedelijkte delen van Nederland moet langs 4 lijnen: binden, bouwen, bestemmen en behouden. Hiervoor doet de voorzitter van de Samenwerkingstafel middenhuur concrete aanbevelingen die vandaag aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden aangeboden.

Lokaal maatwerk nodig

“Er is lokaal maatwerk nodig, de tijd van ‘one size fits all’ is echt voorbij”, zegt Rob van Gijzel, de voorzitter van de Samenwerkingstafel middenhuur. “In veel gemeenten stonden de partijen met de ruggen naar elkaar, er was veel wantrouwen. Inmiddels zijn we met de Samenwerkingstafels juist op het gemeentelijk niveau weer met elkaar in gesprek over concrete plaatselijke hindernissen. We zijn van een ‘staat van ontbinding’ naar een ‘staat van verbinding’ gegaan. Nu op veel plaatsen meer begrip bestaat voor elkaar belangen en er overeenstemming is bereikt over het doel – snel meer middenhuur – kunnen er afspraken worden gemaakt.”

Belemmeringen middenhuur wegnemen

“Om daarbij te helpen moeten de obstakels die méér middenhuur belemmeren worden weggewerkt. Het rapport bevat daarvoor meerdere aanbevelingen. Zo is er een aanbeveling aan het Rijk om lokaal maatwerk in wet- en regelgeving mogelijk te maken. Hiermee kunnen gemeenten voorkomen dat bestaande middenhuur in rap tempo verdwijnt doordat de huurprijzen doorschieten.

Inrichten platform

Andere voorbeelden zijn het inrichten van een platform waar gemeenten hun bouwplannen kunnen aanmelden richting marktpartijen en het inrichten van een ‘revolverend stimuleringsfonds’ om initiële kosten van binnenstedelijke bouw op brownfields te financieren. Ook pleiten wij voor het maken van toekomstbestendige afspraken tussen gemeenten en investeerders en het aanpassen van de zgn. markttoets voor bouwen door woningcorporaties.”

Lokale verschillen middensegment

De Samenwerkingstafel middenhuur is het afgelopen jaar onder leiding van Rob van Gijzel en in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken aan de slag gegaan met de lokale verschillen en noden in het middensegment van de huurmarkt. Dat is noodzakelijk omdat er in het verleden al te weinig in dit segment gebouwd is, de vraag nu snel toeneemt en het bestaande aanbod krimpt als er niets gebeurt.

Op korte termijn aanpakken

Aan de Samenwerkingstafels spreken de gemeente, de investeerders, de ontwikkelaars, de bouwers, de huurders, de makelaars en de corporaties op basis van een concrete casus over concrete oplossingen zodat op korte termijn het aantal woningen in het middenhuursegment snel uitgebreid kan worden. De aanpak werkt.

Investeerders gevonden

In 14 steden met een gespannen woningmarkt zorgt de Samenwerkingstafel er nu voor dat de lokale vraag naar middenhuur beter wordt beantwoord. Inmiddels zijn de eerste tenders gestart en hebben gemeenten investeerders gevonden die voor langere tijd in middenhuur willen investeren om zo bestaande en nieuwe wijken te ontwikkelen.

Laatste Nieuws

De Uilenpoort in Baarle-Nassau moet verkeersveiliger

Baarle-Nassau - Bij schoolgebouw ‘de Uilenpoort’ in Baarle-Nassau ligt een Kiss & Ride zone. Door verkeerd gebruik ontstaan er gevaarlijks situaties voor...

Station Geldermalsen had een appeltje te schillen

Geldermalsen - Een nieuw perron en een nieuw spoor. Het ligt er allemaal in Geldermalsen. Aanpassingen die er onder andere voor zorgen...

Panoramaweg Slikken van Flakkee weer open

De Panoramaweg, de toegangsweg over de Slikken van Flakkee naar het strand, recreatieveld en de steiger, is vanaf vrijdag 14 augustus...

Kermis de Burcht Zaandam omgeven door strenge maatregelen

Zaandam - De kermis op de Burcht in Zaandam gaat dit jaar door. De kermis start op vrijdag 4 september en duurt...

Nieuwe abri’s in Meierijstad kleuren groen

Meierijstad - Vandaag is gestart met het vervangen van de abri’s (bushokjes) in Sint-Oedenrode. Deze exemplaren zagen er niet goed meer...

Mogelijk botulisme in Oostzaan en Wormerland

In Oostzaan en Wormerland is mogelijk botulisme geconstateerd. Er zijn meerdere dode watervogels gevonden in het Wormer- en Jisperveld. In het gebied...

Oogstwerkzaamheden in bossen van Roerdalen

Roerdalen - Vanaf 17 augustus 2020 tot uiterlijk 15 oktober 2020 voert de gemeente Roerdalen oogstwerkzaamheden uit in de gemeentelijke bossen...

Weer parkeerverbod rond Surfplas, maar samenwerking ontbreekt

Krimpenerwaard - Om grote drukte te voorkomen is er opnieuw een parkeerverbod ingesteld voor het parkeerterrein van de Surfplas in Krimpen aan...

3.000 kilo bloedplasma voor productie coronageneesmiddel

De Bloedbank heeft binnen enkele weken een grote mijlpaal behaald. De eerste drieduizend kilo bloedplasma, rijk aan antistoffen tegen het coronavirus,...

Familie Korch krijgt eerste Mantelzorgcompliment

Oisterwijk - Zelf vinden Khadija, Said en Nadia het vanzelfsprekend dat zij voor hun (schoon)moeder zorgen. Mevrouw Korch heeft elke dag...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here