Naleving Wet politiegegevens (Wpg) verbeterd

Nederland – De naleving van de Wet politiegegevens (Wpg) is sinds 2015 op meerdere onderdelen verbeterd. Dat blijkt uit recente interne en onafhankelijke externe controles. Wel moet er nog een slag worden gemaakt van het beleid naar de praktijk.

Ten opzichte van de vorige audit in 2015 laten recente audits zien dat de naleving van de Wpg is verbeterd. Zo blijkt hieruit dat er onder meer een verbetering te zien is als het gaat om de rechten van personen die in de politiesystemen zijn opgenomen en het autoriseren van politiemensen om met privacy-gevoelige informatie te werken. Wel moet er op andere onderwerpen nog een slag worden gemaakt van het juiste beleid naar de daadwerkelijke toepassing in de praktijk.

Aanpak

Hiervoor kiest de politie een nieuwe aanpak waarbij hogere leidinggevenden als politiechefs/portefeuillehouders en hoofden bedrijfsvoering binnen de politieeenheden de verantwoordelijkheid krijgen voor specifieke onderwerpen in de Wpg. Hiermee wordt privacy opgenomen in de reguliere cyclus van planning en controle. Wanneer politiemensen zich niet aan de regels houden, zullen ze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Daarnaast stelt de politie een wettelijk verplicht verbeterrapport op.

Verbeterplan

Ook naar aanleiding van de audit uit 2015 werd door de politie een verbeterplan opgesteld. Het autorisatieproces, de rechten van betrokkenen en informatiebeveiliging kregen hierin voorrang. Gedurende de looptijd van dit verbeterplan kwamen er nieuwe regels bij als gevolg van de Europese Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging. Twee van die onderwerpen zijn privacy by design (gegevensbescherming direct bij de ontwikkeling van toepassingen meenemen) en het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming. 

Ten opzichte van 2015 werden de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Er zijn privacydesks ingericht waar volgens een uniform beleid aanvragen worden verwerkt. Betrokkenen kunnen hier vragen om inzage in hun gegevens en eventueel om correctie of vernietiging van die gegevens verzoeken.
  • Er is een landelijk autorisatiemodel ingevoerd. Een applicatie geeft leidinggevenden de mogelijkheid om medewerkers te voorzien van de juiste autorisaties in de meest gebruikte politiesystemen. Hierdoor wordt de privacy van mensen die in deze systemen voorkomen zo goed mogelijk gewaarborgd. Hierbij past wel de kanttekening dat het intrekken van autorisaties die vóór de invoering van dit landelijk autorisatiemodel al waren verstrekt, nog een kwetsbaar punt is dat aandacht behoeft.
  • Er is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris houdt toezicht op de naleving van de Wpg en AVG, informeert en adviseert de korpschef en werkt samen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • In alle nieuw te ontwikkelen applicaties wordt de bescherming van persoonsgegevens meegenomen. De mechanismen voor de bescherming van persoonsgegevens worden dus voortaan al tijdens de ontwikkeling van de informatievoorziening ingebouwd.

Deze verbeteringen betekenen niet dat de politie volledige naleving van de Wpg al heeft bereikt. Blijvende inspanning hiervoor is noodzakelijk. Dat de politie moeite heeft met de naleving van de Wpg komt deels doordat de wet niet goed aansluit bij de uitvoeringspraktijk. Om die reden wordt de Wpg herzien. Door de wetgever is een start gemaakt met de voorbereiding van deze herziening.

Download hier de rapporten van de recente interne en externe onafhankelijke controles:

Laatste Nieuws

Jos Mittelmeijer nieuwe hoofdredacteur Omroep Houten

Houten - Op 10 juli is tijdens een bijeenkomst voor vrijwilligers van Omroep Houten de nieuwe hoofdredacteur Jos Mittelmeijer gepresenteerd. “We...

Noordwijker Henk Hoogervorst koninklijk onderscheiden

Noordwijk - Burgemeester Wendy Verkleij heeft op 10 juli een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer H.G.L. (Henk) Hoogervorst. Hij werd...

Poldersurvival op Schoonhovens College

Schoonhoven - De afgelopen week stond het Schoonhovens College in het teken van de Poldersurvival. Door de versoepelde maatregelen was het...

Jeugdlintje 2020: welke Eindhovense jongeren verdienen het?

Eindhoven - Aan jongeren, tussen 6 en 18 jaar, die iets uitzonderlijks of bijzonders hebben gedaan wordt dan het Jeugdlintje uitgereikt....

Schoolgebouw RSG Ter Apel vandaag opgeleverd

Ter Apel - Vandaag is het nieuwe schoolgebouw van de RSG in Ter Apel opgeleverd. De afgelopen jaren is hard gewerkt...

Fort Jutphaas heeft nieuwe voetgangersbrug

Jutphaas - Op vrijdag 10 juli is de nieuwe voetgangersbrug bij Fort Jutphaas officieel geopend door wethouders Hans Adriani en Jan...

Afspraken over Wmo-vervoer in Laren

Laren - In februari maakte de gemeente bekend dat zij de overeenkomst met Latax voor het Wmo-vervoer moest beëindigen. De overeenkomst...

Gratis compost op 18 juli voor inwoners Zeist

Zeist - Op zaterdag 18 juli kunnen inwoners van de gemeente Zeist gratis compost ophalen. Wethouder Wouter Catsburg: “Met deze actie...

De achthonderd zorgt voor een betere toekomst

Eersel - Dinsdag 7-7-2020 was met recht een geluksdag voor negen statushouders van het programma De achthonderd. Zij ontvingen bij KempenPlus...

VVV Katwijk start samenwerking met Leiden Marketing

Katwijk - Op woensdag 8 juli is de samenwerkingsovereenkomst tussen VVV Katwijk en Leiden Marketing officieel getekend. VVV Katwijk  krijgt met...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.