Nieuw afvalplan voor meer herbruikbare grondstoffen

0
79
Nieuw afvalplan, Samen Duurzaam Zeist
Recyclen

Nederland zit middenin de overgang naar een circulaire economie. Overheid en bedrijven werken samen om steeds meer afval als grondstof te kunnen gebruiken. Hiervoor is een nieuw afvalplan opgesteld.

Juiste voorwaarden

Om hiervoor de juiste voorwaarden te scheppen, wordt per 28 december 2017 het nieuwe Landelijke Afvalbeheerplan (LAP) van kracht. Hierin staan nieuwe regels en afspraken om de overgang naar een circulaire economie zo soepel mogelijk te maken op het gebied van afvalverwerking.

Nieuw afvalplan

Het plan is gemaakt met een blik op de toekomst en speelt ook in op behoeften van circulaire bedrijven, die hierdoor meer kansen krijgen om te innoveren. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld een stuk eerder te horen wanneer nieuwe, aangescherpte regelgeving op komst is, waardoor zij hun investeringsplannen daarop kunnen aanpassen.

Circulaire economie

Het kabinet heeft in het programma Circulaire Economie vastgelegd dat Nederland uiterlijk in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen. In dit programma staat onder andere welke stappen Nederland gaat ondernemen om deze omschakeling tot stand te brengen. Een instrument daarbij is de manier waarop we met afval omgaan, wat is vastgelegd in het LAP. In december 2017 loopt het huidige plan, LAP2, af. LAP3 treedt daarom per 28 december in werking en loopt door tot eind 2023.

Meer informatie over het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here