Rijksbijdrage voor basisscholen wordt vereenvoudigd

Binnenland – Ook voor basisscholen wordt het inzichtelijker hoeveel geld zij krijgen van de rijksoverheid. Nu gaat er een complexe rekensom vooraf aan het vaststellen van de zogeheten lumpsum. Minister Slob (Onderwijs) gaat op basis van een voorstel van de PO-Raad de wet aanpassen zodat de bekostiging eenvoudiger wordt. Dat staat in een brief die woensdag aan de Tweede Kamer is gestuurd. Eerder is al een vereenvoudiging in het voortgezet onderwijs aangekondigd.  

Volgens Slob is het hard nodig om de complexe rekensom te vereenvoudigen. Ook de Onderwijsraad pleit daarvoor. De PO-Raad, de koepelorganisatie voor schoolbesturen in het primair onderwijs, heeft hiervoor onlangs een voorstel gedaan dat de minister steunt. “Besturen kunnen straks makkelijker een aantal jaar vooruit begroten. Hierdoor komt er minder geld in de reserves”, aldus minister Slob. “Ook worden de inkomsten transparanter voor medezeggenschapsraden en Raden van Toezicht.”

Vast bedrag per school en per leerling


Besturen krijgen straks een vast basisbedrag per school en per leerling. Hiermee vervallen een aantal parameters uit de nu nog complexe rekensom, zoals het onderscheid in het aantal leerlingen in de onder- en bovenbouw en de gemiddelde leeftijd van leraren op een school. Ook vervalt het onderscheid in personele en materiële bekostiging. Een aantal toeslagen, zoals de kleine scholentoeslag, blijft bestaan.

Van schooljaar naar kalenderjaar


Naast de rekensom kan ook het vaststellen en uitkeren van de bekostiging eenvoudiger. Dat gebeurt voor de personele bekostiging nu nog per schooljaar. In het nieuwe voorstel gebeurt dit voor het hele bedrag per kalenderjaar. Dit is in de andere onderwijssectoren ook zo. Ook sluit dit beter aan op de verantwoording in jaarverslagen die per kalenderjaar worden gemaakt.

De minister gebruikt het voorstel van de PO-Raad om zo snel mogelijk een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te sturen. Daarbij worden ook scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs meegenomen.

Laatste Nieuws

Samen scheiden of samen blijven?

Gemert-Bakel - Als het in je relatie niet lekker loopt, als je overweegt om te scheiden of zelfs al op dat...

Dorpsteam Sint Anthonis in vakantieperiode

Sint Anthonis - Voor al uw vragen en problemen op het gebied van ondersteuning en zorg kunt u bij het Dorpsteam...

Digitaal snelloket culturele initiatieven groot succes

Kampen - In mei heeft de gemeente een digitaal snelloket geopend voor culturele initiatieven in coronatijd. Het was bedoeld voor kunst-...

Versterken recreatie en toerisme Land van Maas en Waal

Vanuit West Maas en Waal zijn recent diverse initiatieven gestart om recreatie in het Land van Maas en Waal te versterken....

Nachthoreca Hengelo: alleen vóór 04.00 uur nog naar binnen

Hengelo - Met onmiddellijke ingang mogen bezoekers van de Hengelose nachthoreca alleen nog voor 04.00 uur binnen gelaten worden. Dat was voorheen...

Subsidie 18 creatieve ideeën Anderhalvemeter-steunfonds

Nijmegen - Van 24 juni tot en met 19 juli konden ondernemers in de binnenstad en ondernemers in de horeca, cultuur en...

Poll – Wissen Facebook en Instagram de geschiedenis?

Hoever kan de macht een groot bedrijf als Facebook gaan? Het begint hele enge vormen aan te nemen. Het is niet...

Seniorenbingo georganiseerd door Kinderraad

Alphen aan den Rijn - De Alphense kinderraad organiseert deze zomer twee keer een speciale seniorenbingo in Soos aan den Rijn...

Coronaclusters in Krimpenerwaard en Gouda

Krimpenerwaard/Gouda - In de week van 3 tot en met 9 augustus zijn er 4014 coronatesten afgenomen in de teststraten van Hollands...

2 woningen gesloten wegens hennepkwekerijen

Amsterdam - Op maandag 10 augustus is op last van burgemeester Halsema een woning aan de Van Abbestraat en een woning...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here