Rijksbijdrage voor basisscholen wordt vereenvoudigd

Binnenland – Ook voor basisscholen wordt het inzichtelijker hoeveel geld zij krijgen van de rijksoverheid. Nu gaat er een complexe rekensom vooraf aan het vaststellen van de zogeheten lumpsum. Minister Slob (Onderwijs) gaat op basis van een voorstel van de PO-Raad de wet aanpassen zodat de bekostiging eenvoudiger wordt. Dat staat in een brief die woensdag aan de Tweede Kamer is gestuurd. Eerder is al een vereenvoudiging in het voortgezet onderwijs aangekondigd.  

Volgens Slob is het hard nodig om de complexe rekensom te vereenvoudigen. Ook de Onderwijsraad pleit daarvoor. De PO-Raad, de koepelorganisatie voor schoolbesturen in het primair onderwijs, heeft hiervoor onlangs een voorstel gedaan dat de minister steunt. “Besturen kunnen straks makkelijker een aantal jaar vooruit begroten. Hierdoor komt er minder geld in de reserves”, aldus minister Slob. “Ook worden de inkomsten transparanter voor medezeggenschapsraden en Raden van Toezicht.”

Vast bedrag per school en per leerling


Besturen krijgen straks een vast basisbedrag per school en per leerling. Hiermee vervallen een aantal parameters uit de nu nog complexe rekensom, zoals het onderscheid in het aantal leerlingen in de onder- en bovenbouw en de gemiddelde leeftijd van leraren op een school. Ook vervalt het onderscheid in personele en materiële bekostiging. Een aantal toeslagen, zoals de kleine scholentoeslag, blijft bestaan.

Van schooljaar naar kalenderjaar


Naast de rekensom kan ook het vaststellen en uitkeren van de bekostiging eenvoudiger. Dat gebeurt voor de personele bekostiging nu nog per schooljaar. In het nieuwe voorstel gebeurt dit voor het hele bedrag per kalenderjaar. Dit is in de andere onderwijssectoren ook zo. Ook sluit dit beter aan op de verantwoording in jaarverslagen die per kalenderjaar worden gemaakt.

De minister gebruikt het voorstel van de PO-Raad om zo snel mogelijk een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te sturen. Daarbij worden ook scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs meegenomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Booldersdijk Nederweert veiliger gemaakt

Nederweert - Vorig jaar is het wegdek van de Booldersdijk vernieuwd en is de procedure gestart om de maximumsnelheid te verlagen....

Stadsmuseum Rhenen start heel ontspannen

Rhenen - Vandaag is Stadsmuseum Rhenen weer open gegaan. Het eerste publiek heeft met eigen ogen kunnen zien wat er allemaal...

Ongeveer 5,5% bloeddonors heeft antistoffen corona

Sanquins tweede meting toont dat ongeveer 5,5% (+/- 0,5%) van de Nederlandse bloeddonors antistoffen tegen het coronavirus heeft ontwikkeld, een bescheiden...

Magische knipkunst-expo Westfries museum verlengd

Hoorn - De deuren van het Westfries Museum in Hoorn gingen op dinsdag 2 juni weer open voor het publiek. Wekenlang...

Start aanleg Natuurtransferium Kunradersteengroeve

Voerendaal - Begin juni start de aanleg van het natuurtransferium bij de Kunradersteengroeve. Het natuurtransferium en infopunt bij de Kunradersteengroeve zijn...