Súdwest-Fryslân gaat leefomstandigheden insecten verbeteren door ander bermbeheer

Súdwest-Fryslân zet zich de komende jaren in om de leefomstandigheden van bijen, vlinders en andere insecten te verbeteren door op plaatsen een insectvriendelijker beheer van bermen te voeren. Insecten kunnen zich op deze manier ongehinderd verplaatsen en uitbreiden tussen verschillende natuurgebieden, steden en dorpen. De aanleiding is de sterke achteruitgang van de insecten in Nederland (75% in de afgelopen 30 jaar). De aanpak staat omschreven in het adviesrapport Insectennetwerk Súdwest-Fryslân en kan als voorbeeld worden gebruikt voor andere Friese gemeenten en zal worden gebuikt voor een provinciaal actieplan.

Súdwest-Fryslân doet Inventarisatie

Alle insectrijke gebieden in Súdwest-Fryslân zijn in kaart gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om natuurterreinen die in beheer zijn bij natuurorganisaties, maar ook om terreinen van agrarische natuurverenigingen. Insectrijke gebieden in steden en dorpen zijn ook geïnventariseerd.

Súdwest-Fryslân gaat leefomstandigheden insecten verbeteren door ander bermbeheer

Beoordeling

Vervolgens zijn alle gemeentelijk bermen – 1.400 km in totaal – beoordeeld in welke mate ze geschikt zijn voor insecten en om als verbinding te fungeren tussen deze terreinen. Zo scoren brede bermen hoger dan hele smalle bermen. Andere aspecten waar naar gekeken is, zijn: grondsoort, verkeersintensiteit, recreatieve waarde en aanwezigheid van weg – en erfbeplantingen/tuinen voor voedsel en schuilmogelijkheden. Op basis van deze beoordeling is een kansenkaart gemaakt.

Súdwest-Fryslân

Gefaseerd maaien

Op dit moment wordt 44% van de bermen in Súdwest-Fryslân ecologisch beheerd. Ecologisch bermbeheer bestaat uit gefaseerd maaien en afvoeren. Door het maaisel af te voeren wordt de bodem langzaam voedselarmer. Op voedselarme grond gedijen veel inheemse bloeiende planten beter en is de grasconcurrentie minder. Het is van belang bij het maaien een deel te laten staan. Het niet gemaaide deel biedt dekking, voedsel en voortplantingshabitat voor vlinders, bijen en andere dieren en geeft kruiden de kans om langer te bloeien en zaad te zetten.

De overige bermen worden geklepeld, waarbij het maaisel blijft liggen. Deze methode is een stuk voordeliger maar biedt minder kansen voor bloeiende kruiden en insecten.

Súdwest-Fryslân

Extra geld

Het doel is om minimaal 64% ecologisch te beheren. Hiervoor is jaarlijks minimaal € 200.000,- extra nodig. De gemeente wil dit bedrag in fasen beschikbaar stellen (ingroeimodel).

Laatste Nieuws

Greenjoy fluistersloepverhuur naar Purmerend – De Beemster

Purmerend - Met het tropische weekend voor de deur lijkt er geen beter moment denkbaar voor de opening van Greenjoy Purmerend...

Paleis Soestdijk tot eind augustus testlocatie voor GEM-Tower

Baarn - Paleis Soestdijk wordt 3 weken lang de nieuwe testlocatie voor de GEM-Tower. Deze innovatieve, groene oplossing voor energieopwekking is een...

Kerk in Vragender krijgt 9 wooneenheden

Vragender - Het college van B&W van Oost Gelre heeft principemedewerking toegezegd aan een initiatief om in de kerk in Vragender...

Fien en Teun leren Chinese kinderen over Nederland

Molenaarsgraaf - De boeken van het Nederlandse kindermerk Fien en Teun zijn straks in het Chinees te lezen. Afgelopen vrijdag is...

Binnen Sporten in nieuwe eigentijdse sportcomplexen

leiden - Een nieuwe ijshal, een nieuw combibad, een topsporthal en een breedtesporthal. Gebundeld in twee eigentijdse sportcomplexen met alles erop...

Website Ikpraatmee over het stadspark van Steenbergen

Steenbergen - Via de website Ikpraatmee over kunnen inwoners van de gemeente Steenbergen vanaf 10 augustus 2020 ook online meepraten over de...

Troostbomen voor troost, verbinding en inspiratie

IJsselstein - Er staan tot 5 september troostbomen op 9 locaties in de stad, bij verzorgingstehuizen, religieuze instellingen en op openbare...

Zorgen in Krimpen om ventilatiesystemen openbare (school)gebouwen

Krimpen aan den IJssel - De fractie van Leefbaar Krimpen maakt zich grote zorgen om het gebruik van ventilatiesystemen in openbare (school)gebouwen...

Nieuwe doelgroepenvervoerder Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel - De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een nieuwe doelgroepenvervoer (Wmo-, leerlingenvervoer en vervoer op grond...

Station Vroomshoop onveilig en college Twenterand doet niks

Vroomshoop - Bij het station van Vroomshoop in de gemeente Twenterand lijkt er het één en ander niet helemaal goed te...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Regio Online Nederland is onderdeel van DNRN
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 085 - 808 5131
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.