Verbreding evacuatieroute MERU grens Vlodrop/Wegberg

MERU

Vanaf 20 augustus 2018 wordt de half verharde weg van de grensovergang MERU in Vlodrop naar Duits grondgebied in de gemeente Wegberg verbreed van 2 naar 3,5 meter. Aanleiding hiervoor is de noodzaak voor een extra evacuatie- en aanrijroute voor ondersteunende hulp uit Duitsland bij een incident zoals een natuurbrand.

Risicobeheerplan Meinweg

Door de toename van weersextremen als gevolg van klimaatverandering neemt de kans op natuurbrand toe. Het is niet de vraag of er ooit brand ontstaat, maar wanneer er een ontstaat. Hier moeten we op voorbereid zijn. Daarom is er in 2014 aan de Nederlandse zijde van de Meinweg gestart met het opstellen van een zogenoemd risicobeheerplan. Hierin worden de risico’s vanuit zowel brandpreventie als natuurbeheer beschreven en worden maatregelen uitgevoerd om deze risico’s te verkleinen. Zeker in deze grensgebieden zijn er uitdagingen op het gebied van samenwerking, mogelijke evacuaties, dekking van het GSM-Netwerk en bluswatervoorzieningen.

MERU

Bij het opstellen van het risicobeheerplan voor de Nederlandse zijde van de Meinweg is het gebied opgedeeld in compartimenten. Per compartiment is onderzocht wat de impact is bij een incident. Eén van de risico’s is dat er slechts één ontsluitingsweg is voor zowel de brandweer als voor de evacuatie van aanwezigen op het terrein van de MERU en Vlodrop Station bij een incident. Door het verbreden en verhogen van de asdruk van de half verharde weg van de MERU naar Duits grondgebied ontstaat een extra aanrijroute voor de brandweer vanuit het aangrenzende Duitsland.

Naast de extra aanrijroute is in samenspraak met alle relevante partijen een evacuatieplan voor de MERU opgesteld. Hierin is beschreven hoe er gehandeld moet worden bij een incident en wie welke rol heeft. Ook Duitse partners zijn hierbij betrokken.

Aangezien de Meinweg zich aan Duitse zijde voortzet was het dan ook noodzakelijk om deze uitdagingen gezamenlijk op te pakken met Duitse partners. Dit was de aanleiding voor een gezamenlijk project.

INTERREG V-A project Natuur- en Bosbrandpreventie

Samen met de grensgemeenten langs de grens in Noord-en Midden-Limburg en Duitsland en met partners die verantwoordelijk zijn voor bos- en natuurbeheer en de Veiligheidsregio Limburg Noord is door het Grenspark Maas-Swalm-Nette als leadpartner het project ‘Natuur- en Bosbrandpreventie’ ontwikkeld. Doel is de Nederlands-Duitse samenwerking ter voorkoming en bestrijding van brand in bos- en natuurgebieden te verbeteren en verder te ontwikkelen. Hierdoor worden grensoverschrijdende gevaren beter bestreden en vindt uitwisseling in kennis en ervaring tussen Duitse en Nederlandse organisaties plaats. Onderdelen van het project zijn onder andere het opstellen van een gemeenschappelijk risicobeheerplan voor de NL-D Meinweg en de uitvoering van brandpreventieve maatregelen, zoals de verbreding van bovengenoemde evacuatie- en aanrijroute.

Tijdelijke afsluiting

Vanwege de werkzaamheden is de onverharde weg en grensovergang van 20 augustus tot ca. 1 september volledig afgesloten. Dit betekent dat de verbinding in het fietsroutenetwerk tussen knooppunt 95 (Nederland) en 76 (Duitsland) en het wandelroutenetwerk van knooppunt 78 naar 79 in deze periode ontoegankelijk is.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam