Waterschapsbelasting Schieland en Krimpenerwaard stijgt in 2020

De waterschapsbelasting voor de inwoners en bedrijven in het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stijgt volgend jaar. De klimaatverandering vraagt extra investeringen om de gevolgen van zowel lange droogte, als zware piekbuien op te kunnen vangen. Het college investeert hier de komende vijf jaar jaarlijks 1 miljoen euro extra in.

Begroting voorziet in 5 belangrijke thema’s

Jos Verdoold, portefeuillehouder financiën, over de begroting: “Dit is de eerste begroting waar het nieuwe coalitieakkoord in verwerkt is. In deze begroting vallen de vijf thema’s uit dit akkoord: klimaatadaptatie, bodemdaling, klimaatmitigatie, waterkwaliteit en de relatie met onze omgeving. Daar horen maatregelen bij waar de inwoners en bedrijven in dit laagst gelegen gebied van Nederland allemaal van profiteren.”

Extra kosten

De kosten stijgen met 2,7 miljoen euro in 2020 op een begroting van ruim 97,9 miljoen euro.
Het begrotingstekort komt uit op € 5,3 miljoen. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserves van de meerjarenraming. Het hoogheemraadschap houdt rekening met een forse kostenstijging door tariefstijging voor afvalwaterzuivering van een naastgelegen waterschap. Dit buurwaterschap reinigt het afvalwater uit een deel van ons waterschapsgebied.

Loonstijging door CAO

Ook de cao-ontwikkeling voor het personeel is een van de oorzaken van de hogere lasten van € 1,3 miljoen. “Op beide gevallen heeft het waterschapsbestuur zelf geen invloed, maar de kosten stijgen er wel door. Vorig jaar konden we tarieven verlagen, maar nu ontkomen we helaas niet aan een tariefstijging”, aldus waterschapsbestuurder Jos Verdoold.

Investeringen in de toekomst

Het hoogheemraadschap werkt aan dijkversterking langs de Hollandsche IJssel. We stellen nieuwe peilbesluiten op voor de Krimpenerwaard, Zuidplaspolder en Rotterdam-Centrum. Daarnaast werken we samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Zuidplas en de betrokken eigenaren aan oplossingen tegen bodemdaling in het restveengebied van de Zuidplaspolder.

Veiligheid en kwaliteit water

In 2020 blijven we werken aan de waterveiligheid en de waterkwaliteit. We gaan door met de uitvoering van het project Emissieloze kas voor de glastuinbouw. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een zoetwaterfabriek op de afvalwaterzuivering Kortenoord. Deze zou tijdens droge zomers goed van pas komen.

Tarieven

In het gebied van dit hoogheemraadschap betaalt een gezin met een huurwoning in 2020 gemiddeld € 278,– aan waterschapslasten. Een gezin met een eigen woning (WOZ-waarde € 220.000,–) betaalt in 2020 gemiddeld € 358,– aan waterschapsbelasting. Dit is een stijging van gemiddeld 8 euro per huishouden.

Waterschapsbestuur stemt in met begroting

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft vanmiddag ingestemd met de begroting 2020.

Begroting van het hoogheemraadschap online

In de begroting staat wat het waterschap wil uitgeven in 2020 om aan zijn taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. Op de website van het hoogheemraadschap zijn de begroting en de tarieven digitaal te zien via de link www.hhsk.nl/begroting

Laatste Nieuws

10 Jaar Zuidplas: update activiteiten en evenementen

Zuidplas - In de afgelopen periode is samen met de organisatoren van de activiteiten en evenementen in het kader van 10...

Noord Veluwe mobieler en bereikbaarder door 7 gemeenten

Hattem - De Noord Veluwe gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem werken samen aan het verbeteren van de...

Traverse-Zuid Waalre naar definitief ontwerp

Waalre - Op 14 juli jl. stemde het college van B&W Waalre in met het definitief ontwerp voor de Heikantstraat en...

Masterplan Nieuwvliet Bad krijgt 2 miljoen van provincie Zeeland

Sluis - Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van ruim 2 miljoen euro aan de gemeente Sluis om Nieuwvliet-Bad...

Oorlog in de Provincie – de Utrechtse 50 foto’s

Rhenen - Oorlog: Kinderen in mooie kleding op het puin van hun huis. Een jochie met een soldatenhelm. Joelende vrouwen bij...

Wethouder Timm biedt excuus aan voor gebrekkige communicatie

Krimpen aan den IJssel - Leefbaar Krimpen heeft gisterenavond een gesprek gehad met wethouder Timm en o.a. onze ruim 40 schriftelijke...

Betere hart- en vaatzorg door samenwerking Catharina Ziekenhuis en Medtronic

Eindhoven, 15 juli 2020 | De kwaliteit van de hart- en vaatzorg nog beter maken, kennis delen en een naadloze samenwerking met...

Julianapark in Hoorn krijgt cameratoezicht

Hoorn - In de zomermaanden is er vaak overlast in het Julianapark. Van diefstal uit auto’s en overlast van rondscheurende scooters...

Zuid-Limburg, een paradijs in je achtertuin

Valkenburg a/d Geul - Visit Zuid-Limburg start de zomercampagne "Zuid-Limburg, paradijs in je achtertuin". Met de zomervakantie voor de deur staan...
00:05:06

VIDEO: Aan tafel met burgemeester Renkema over de gemeente in Coronatijd

Nijkerk - Elke week zet de gemeente Nijkerk een andere groep in het zonnetje. We kijken terug naar hoe deze groep...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.