4 C
Amsterdam, NL
donderdag, februari 22, 2018

Disclaimer

Regio Online (www.regioonline.nl) spant zich in om actuele, correcte en zo volledig mogelijke informatie op haar site te vermelden betreffende nieuws binnen de regio’s van de Nederlandse gemeenten. Regio Online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op de website, noch voor schade die voortvloeit uit het (onjuiste of onvolledige) gebruik van derden van de informatie op haar site, noch voor schade die voortvloeit uit het bezoeken van haar site.

Aansprakelijkheid

De site van Regio Online bevat verwijzingen en hyperlinks naar andere sites. Regio Online is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Regio Online geeft geen garantie op de bereikbaarheid van haar site en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van haar website.

 

Bezwaar

Als u als betrokkene bezwaar heeft tegen het gebruik van beeldmateriaal dat geplaatst is op onze website kunt u dit kenbaar maken via redactie@regioonline.nl of schriftelijk via Postbus 3003, 2935 ZG Ouderkerk aan den IJssel. Een bezwaar dient minimaal één van de volgende redenen te bevatten:

 

    • inbreuk op uw auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming

 

    • het beeldmateriaal is voor u of iemand die u wettelijk vertegenwoordigd lasterlijk, discriminerend en/of schadelijk

 

    • het beeldmateriaal is opgenomen buiten de openbare ruimten als straat, openbare gebouwen, openbare terreinen, etc. Daarbij is dit gebeurt zonder uw toestemming en schaadt uw privacy aanzienlijk

 

    • het beeldmateriaal is een duidelijk portret van u of iemand die u wettelijk vertegenwoordigd en zonder uw toestemming genomen

 

In alle (bovenstaande) gevallen dat u bezwaar maakt, dient u dit voorzien van duidelijke en valide redenen die verifieerbaar zijn door de redactie van Regio Online. Indien noodzakelijk kan om bewijsstukken worden gevraagd.

Gebruik van deze website

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze site of de inhoud daarvan, of pogingen de site via code, software of vormen van virussen of hacks te beïnvloeden is strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht. Hiervan wordt altijd aangifte gedaan. Daarnaast kan het een inbreuk zijn op auteursrecht of regelgeving op het gebied van publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord.

 

Auteurs- en databankrecht

Regio Online behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze website, het recht voor zich te beroepen op het auteursrecht conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de auteurswet, alsmede het databankrecht.

Gebruik beeldmateriaal en/of tekst

Beeldmateriaal en/of teksten van Regio Online mogen NOOIT worden gedownload, gekopieerd of anderszins worden overgenomen en/of gepubliceerd via andere media, zonder schriftelijke toestemming van en/of in overeenkomst met de hoofdredactie van Regio Online.

Verkrijgen beeldmateriaal en/of teksten

Het is mogelijk om beeldmateriaal en/of teksten van Regio Online tegen betaling van een vastgestelde vergoeding te verkrijgen en te gebruiken op eigen media. Voor de mogelijkheden en de kosten kunt u kijken op onze pagina Tarieven.

Gebruik beeldmateriaal en/of teksten van derden

Voor gebruik van materiaal met bronvermelding van derden, dient ten alle tijden aan die partij(en) om toestemming gevraagd worden.

Opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze website kunt u doorgeven aan redactie@regioonline.nl.

© Regio Online 2017.

Disclaimer

Regio Online, P.O.-box 3003, 2935 ZG Ouderkerk aan den IJssel, Netherlands, +31-180-472275, Chamber of Commerce (KvK) number 67910971 at Rotterdam, will further be referred to in this document as Regio Online.

Ownership and copyright
Regio Online is a media and pressagency and publisher of the following websites:

 

 

 

 

 

 

and all newsletters, apps and social media accounts (f.e. Facebook, Instagram, YouTube).attached thereto..

All text and imagery created by Regio Online and/or their volunteers/coworkers is  property of Regio Online and is covered by the Dutch Copyright Act. Unautorized use of any of these materials without express, written permission of Regio Online is strictly forbidden.

Liability
Regio Online accepts no liability for any damages as a result of incorrect or incomplete information on her sites, in her newsletters, apps and/or on her social media accounts. Nor will Regio Online accept any liability for damages as a result off (incorrect) use of her sites, newletters, apps and/or social media accounts.

Public domain
Any imagery made by Regio Online and/or her volunteers/coworkers in the public domain is property of Regio Online. Only if you have heavy-weighted arguments to publication of an image(s) and/or video(s),  you can make a written objection to our mailadress info@regioonline.eu . Your objections must relate to damages by defamation and/or discrimination.

Regio Online reserves the right to appeal to the copyright in accordance with Article 15, paragraph 1, sub 4 of the Dutch Copyright Act. As well as the database law.

© Regio Online October, 2017.