Gratis fittest brengt senioren samen in beweging

fittest
Fittest in Gorinchem - Wethouder Joost van der Geest (links) is aanwezig bij de fittest op 4 februari

Gorinchem – Op 4 en 5 februari lieten ruim 160 65+’ers uit de Gildenwijk gratis hun fitheid meten. Dit kon via een fittest in het kader van SeniorenFit. Naar aanleiding van de test kunnen deelnemers zich inschrijven om mee te doen in een beweeggroep op eigen niveau. De al actieve senioren worden, als zij dit willen, gekoppeld aan bestaand aanbod of kunnen een andere rol vervullen bij SeniorenFit. De fittest is georganiseerd samen met de fysiotherapeuten uit de Gildenwijk en studenten van het Da Vinci college.

Belang van bewegen

Wethouder Joost van der Geest: “Bewegen is voor iedereen belangrijk; ook voor de 65+’ers in onze gemeente. Bewegen, vooral samen met anderen, bevordert niet alleen de gezondheid; het helpt ook tegen eenzaamheid. Het is dan ook niet alleen een doel, het is ook een middel, bijvoorbeeld voor ‘positieve gezondheid’. Daarbij kijken we naar wat er wel kan in plaats van naar wat er niet kan; we gaan dus steeds meer uit van gezondheid en het zoveel mogelijk voorkómen van ziektes. Met onze gerichte aanpak, op wijkniveau, weten we de 65+’ers goed te bereiken. Mooi dat we door de samenwerking met wijkpartners verbindingen leggen tussen partijen die deze doelgroep gezamenlijk kunnen motiveren tot meer bewegen en deelname in de maatschappij.”

Fittest met aanbod

Eind vorig jaar hebben alle 65+ers in de Gildenwijk een brief en een vragenlijst ontvangen. Naast ‘bewegen’ was daarin aandacht voor behoefte aan ‘ontmoeting’ en ‘creatieve activiteiten’. Het persoonlijk contact heeft veel verhalen en reacties opgeleverd. Ook de antwoordenveloppe die in de bus is gedaan als iemand niet thuis was, heeft nog voor veel respons achteraf gezorgd. Op basis hiervan wordt een aanbod gecreëerd wat aansluit bij de behoefte van de bewoners in samenwerking met lokale partijen zoals Rivas, fysiotherapeuten, wijkcentra en sportverenigingen. Na de Gildenwijk wordt SeniorenFit uitgerold in andere wijken van Gorinchem.

Waarom bewegen?

Bewegen is ook voor senioren belangrijk;

  • Op lichamelijk gebied is het onder andere goed voor de bloedcirculatie, ademhaling, spieren, gewrichten en het heeft een positieve invloed op het gewicht.
  • Ook verbetert het de loopsnelheid en de balans, wat het risico op vallen verkleint.
  • Bij bewegen in groepsverband worden de lichamelijke voordelen gecombineerd met de sociale contacten (wat helpt tegen eenzaamheid).

De Kracht van Sport

In de beleidsvisie De kracht van Sport 2017 – 2021 zijn, in pijler 2 Meedoen door beweging, senioren als een belangrijke doelgroep benoemd. Een van de ambities is het stimuleren van een gezonde leefstijl bij kwetsbare doelgroepen. Spelbepalers vanuit allerlei invalshoeken willen dan ook bewegen als middel inzetten bij het activeren van senioren.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam