Containers anders aanbieden in Uitgeest door nieuwe vuilniswagens

Uitgeest – Halverwege 2020 haalt gemeente Uitgeest met nieuwe huisvuilwagens het huishoudelijk afval op. De nieuwe wagens hebben aan de zijkant een grijparm die de containers oppakt en weer neerzet. Dit betekent dat de containers anders aan de weg gezet moeten worden: naast elkaar en soms op een ander plek. Over deze plekken heeft het college op 21 januari 2020 een besluit genomen.

Andere verzamelplaatsen containers

Rolcontainers staan dus straks naast elkaar bij de clusterplaats (verzamelplek containers). Het kan zijn dat er daardoor meer ruimte of een andere clusterplaats nodig is. Bij het bepalen van een nieuwe clusterplaats is goed gekeken naar zaken als veiligheid, bereikbaarheid, loopafstand en het voorkomen van hinder.

Betere inzamelmethode containers

Deze inzamelmethode voldoet beter aan de wet voor goede arbeidsomstandigheden (Arbo). Door de grijparm aan de zijkant van de vuilniswagen, hoeven medewerkers niet langer zware containers te verrijden. De mechanische arm pakt de container op en zet deze weer neer.

Planning en proces

De nieuwe clusterplaatsen voor containers zijn bepaald aan de hand van door het college vastgestelde criteria. Inwoners die in laagbouw wonen, krijgen deze week een brief met plattegrond van de clusterplaatsen. Voor velen verandert er niets, voor sommigen betekent het dat ze de container op een andere plek aan de weg moeten zetten. Als dit een probleem geeft, kan een inwoner een zienswijze indienen. Dit kan tussen 24 januari 2020 en 6 maart 2020. Daarna wordt opnieuw gekeken naar alle plekken en mogelijke aanpassingen verwerkt. Uiteindelijk neemt het college van burgermeesters en wethouders een definitief besluit in het tweede kwartaal van 2020.

Vragen en bedenkingen van inwoners

Inwoners die vragen of bedenkingen hebben over hun clusterplaats, zijn welkom tijdens één van de informatiebijeenkomsten of spreekuren (in het gemeentehuis):

  • Maandag 10 februari van 19.00 tot 20.30 uur in basisschool Kornak (Benningskamplaan 60) voor inwoners van De Kleis en Waldijk.
  • Woensdag 12 februari van 19.00 tot 20.30 uur in gemeentehuis Uitgeest (Middelweg 28) voor de overige inwoners.
  • Woensdag 26 februari van 15.00 tot 16.30 uur in gemeentehuis Uitgeest (Middelweg 28)
  • Vrijdag 28 februari van 10.00 tot 11.30 uur in gemeentehuis Uitgeest (Middelweg 28)

Grondstoffenplan

De introductie van zijbelading is onderdeel van het medio 2019 door de raad vastgestelde Grondstoffenplan 2019-2025. Wethouder Jelle Brouwer: “Uitgeest heeft de ambitie uitgesproken dat zij gaat voor minder restafval. Komende van 240 kilo willen wij naar 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025. Als we in Uitgeest alle plastic, papier en groente- en tuinafval apart houden dan gaat het zeker lukken om onze doelstelling te halen. En dat scheelt ook enorm in de kosten, want afvoeren en verbranden van restafval wordt vanwege rijksheffingen fors duurder voor gemeenten en hun inwoners.”

Laatste Nieuws

Stimuleringsprijs voor Rheezermaten komt tot leven

Hardenberg - 'De Rheezermaten komt tot leven!' vertelt het verhaal van de Rheezermaten. Het project is dit jaar de eerste winnaar...

Wethouder Menno Roozendaal start podcast over Meierijstad

Meierijstad - Wethouder Menno Roozendaal heeft deze week zijn eigen podcast ‘Menno in Meierijstad’ gelanceerd. In deze podcast gaat de wethouder...

Start bouw ‘De Watergaard’ in Zevenbergschen Hoek

ZEVENBERGSCHEN HOEK – Op donderdag 2 juli is met een feestelijk evenement aan de Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek de bouw van...

Project Centrumplan Ruinen afgerond

Ruinen - Ruinen weer op de kaart met een bruisend en vitaal centrum! Met deze doelstelling is gemeente De Wolden, mede...

Eigen website voor Eemsdelta Campus

De Eemsdelta Campus in Appingedam heeft sinds vandaag een eigen website. Op www.eemsdeltacampus.nl zijn de ontwikkelingen van dit unieke project in Appingedam...

Kidsworkshop techniek in Vriezenveen

vriezenveen - De bibliotheek Twenterand is weer gestart met haar maandelijkse kidsworkshops rond techniek voor kinderen. Naast het aanbod van High...

Publiek welkom bij spectaculaire verbouw Museum Arnhem

Arnhem - Geïnteresseerd publiek kan de verbouwing van Museum Arnhem van dichtbij meebeleven. Sinds vandaag is een speciale route langs de...

D66 werpt zich op als verdediger van individuele vrijheid in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Tijdens de raadsvergadering van 2 juli, waar het nieuwe college werd geïnstalleerd, heeft fractievoorzitter Larry Köster...

Bredase jongeren openhartig in gesprek over Corona met burgemeester Depla

Breda - Even een terrasje pakken met vrienden, ongepland en ongecompliceerd. Unaniem waren zehet met elkaar eens dat dit toch wel...

Regio Zwolle start met de opgave Energie

Regio Zwolle is formeel gestart met de laatste van de vijf opgaven van Regio Zwolle: energie. Vijf wethouders uit vijf verschillende...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.