Heiloo officieel erkend als bijvriendelijke gemeente

0
33
bijvriendelijke gemeente
foto: J. Rietveld

Heiloo – Het zoemt steeds meer in Heiloo. Sinds dit voorjaar is Heiloo officieel erkend als bijvriendelijke gemeente door ‘Nederland Zoemt’. De afgelopen jaren heeft de gemeente er veel aan gedaan om meer bijen te trekken. Ook de komende jaren krijgen de bijen er in Heiloo veel plaatsen bij om voedsel te halen en zich te nestelen. Meer aandacht voor de bij is belangrijk voor onze eigen voedselvoorziening.

 

Gevarieerde beplanting, bollen en natuurvriendelijke oevers

Als bijvriendelijke gemeente zorgen wij structureel voor meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen en verbeteren daarmee hun leefomgeving. Wij passen het groenbeheer hierop aan en planten een divers assortiment aan heesters, vaste planten en bomen. Zo zijn er in 2017, 1600 vaste planten als Asters, Persicaria, Geranium, Lamium en Sedum, aangeplant. Ook planten we elk jaar een mengsel van bloembollen die een lange bloeitijd hebben (van februari tot juni) en beheren wij grote stukken grasbermen op een bij- en vlindervriendelijke manier door gefaseerd te maaien. Door bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers bloemenmengsels in te zaaien, zien wij hier de bij ook steeds meer terug.

 

Wethouder Rob Opdam: “al onze inspanningen om een bijvriendelijk klimaat te scheppen zijn beloond met deze mooie erkenning. Ik ben er trots op dat wij nu officieel een bijvriendelijke gemeente zijn geworden. En dat willen wij blijven ook. Zo willen wij nog meer natuurvriendelijke oevers aanleggen, maken wij ruimte voor bijvriendelijke bio-borders op het Melco terrein, planten wij fruitbomen in de Noorder Neg en vervangen wij de stenen bij de rotondes door vaste planten. Maar ook vanuit de samenleving zijn er veel initiatieven die ervoor zorgen dat Heiloo een bijvriendelijke gemeente is geworden en zal blijven. Ik waardeer dit zeer.”

 

Bij-vrienden

De gemeente krijgt veel hulp uit het dorp en werkt daarbij samen met imkers, Groenspoor, Groei & Bloei, Bijenlint Heiloo. Het beleid is er op gericht om samen bij de entrees van Heiloo en de wijken bloembollenmengsels te planten. Deze mengsels verwilderen en bloeien voor een lange periode, zodat bijen en insecten een lange tijd nectar en stuifmeel kunnen verzamelen.

team wijkbeheer werkt aan bijvriendelijke omgeving

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. De grootste bedreiging voor de wilde bij is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid.

Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van betegelde tuinen en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

 

Nederland Zoemt is een project van Landschappen NL, Natuur & Milieu, IVN, Naturalis en is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Zie ook www.Nederlandzoemt.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here