Start labelen van weesfietsen rond het NS station

aangiftes
MichaelGaida / Pixabay

Schagen – De overlast van zogenaamde ‘weesfietsen’ rond het NS station in Schagen wordt aangepakt. Mensen die moeilijk aan een baan komen en graag zinvol bezig willen zijn, gaan op initiatief van de gemeente en Wonen plus Welzijn deze fietsen verwijderen. Vanaf eind juni start de gemeente met het labelen van deze fietsen. Burgermeester Marjan van Kampen hangt op 29 juni de eerste labels aan weesfietsen. “Weesfietsen en verkeerd geparkeerde fietsen zijn een doorn in het oog van vele treinreizigers en omwonenden van het station. Hier gaan wij nu iets aan veranderen,” licht burgemeester Van Kampen toe.

Labelen fietsen

Een fiets wordt eerst gelabeld, zodat de eventuele eigenaar van de fiets de kans krijgt om deze zelf weg te halen. Als de fiets na één maand niet weggehaald is, dan neemt de gemeente de fietsen mee. Verwijderde fietsen kunnen tot uiterlijk 13 weken na verwijdering worden teruggehaald bij werkleerbedrijf De Factorie, Zijperweg 14 in Schagen. In de werkleerplaats van de Factorie worden deze fietsen weer opgeknapt of gesloopt. Bruikbare fietsen worden uitgeleend aan mensen die niet over een fiets beschikken, bijvoorbeeld mensen die vanuit het buitenland in Schagen komen wonen.

 Samenwerkingsverband

Aanleiding om dit project te initiëren was de motie van de SP van 13 december 2016 met de vraag of een betaalde fietsenstalling bij het station Schagen ontwikkeld kon worden en daarbij de inzet van mensen uit het uitkeringenbestand te betrekken (sociale activering, tegenprestatie, werkervaring). Samen met Stichting Wonen Plus Welzijn (Wpw) is een project bedacht waarbij de stichting haar Factorie inzet, een werkleerplaats voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mensen die van een uitkering leven en moeilijk aan een baan komen doen in de Factorie werkervaring op, of vinden er een zinvolle dagbesteding en leggen er contact met andere mensen. Wethouder Sigge van der Veek van Samenlevingszaken zegt hierover: “Door aan een project als dit mee te doen worden mensen actief, doen ze mee in de samenleving en lossen een concreet probleem op. In dit geval de overlast van fietsen, wat voor de omgeving waardevol is. Zo is iedereen bij deze aanpak van het probleem gebaat.” De gemeente heeft 10.000 euro voor dit project gereserveerd. Dit is voor begeleiding en ondersteuning, reparatie en vervoer. In september evalueren zij deze aanpak om daarna het vervolg te bepalen, inclusief de financiering voor langere termijn.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam