Bewustwordingscampagne hondenbeleid in Oldenzaal

felle discussies
Foto: Joke Rietveld © Regio Online

Oldenzaal – De gemeente Oldenzaal begint vandaag aan een bewustwordingscampagne ten aanzien van het hondenbeleid in Oldenzaal. Aanleiding voor de campagne is de toename van het aantal meldingen over hondenpoep binnen de bebouwde kom dat niet wordt opgeruimd en nietaangelijnde honden die voor onveilige situaties zorgen. Om gedrag op een positieve manier te veranderen, deelt team handhaving in Oldenzaal de komende weken gratis hondenpoepzakhouders uit. Het Hulsbeek gaat op haar beurt gratis hondensnoepjes uitdelen.

Rutger Bolier van team handhaving benadrukt dat de actie vooral op een positieve manier hondenbezitters aan het denken moet zetten: “We willen hondenbezitters belonen voor goed gedrag en de hondenbezitters die dit niet doen, aanspreken op hun gedrag in combinatie met de boete die daarbij hoort, respectievelijk € 104,- voor het niet correct aanlijnen van honden en € 149,- voor het niet opruimen van hondenpoep. En een boete is natuurlijk niet leuk, maar met het uitdelen van de gratis hondenpoepzakhouders hopen we die noodzaak op een positieve manier over te brengen.”

Ook meer duidelijkheid over uitlaatbeleid

De bewustwordingscampagne moet ook zorgen voor meer duidelijkheid omtrent het aanlijnen van honden: “Niet iedereen is zich hier voldoende van bewust. Dus ook met het uitdelen van de hondenpoepzakhouders willen we de komende weken zoveel mogelijk hondenbezitters op een positieve manier daaraan herinneren. Ook via onze online kanalen hopen we aan die bewustwording bij te dragen. Als alle hondenbezitters daardoor bewuster worden van hun gedrag, dan is onze missie geslaagd.”

Ook zal team handhaving samen met boswachter Stephan Bartelink van Het Hulsbeek op pad gaan om toezicht te houden op het recreatiepark. Burgemeester en portefeuillehouder openbare orde en veiligheid Theo Schouten denkt dat deze campagne effect zal hebben: “Meer toezicht van het team handhaving in Oldenzaal en op Het Hulsbeek leidt tot meer bewustwording onder hondenbezitters en uiteindelijk ook een verandering van gedrag bij hondenbezitters”.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam