Inwoners tevreden over ontvangen zorg

tevreden

Gemeente Wierden – Uit de jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken over 2017 blijkt dat inwoners van de gemeente Wierden die maatschappelijke ondersteuning of jeugdzorg ontvangen grotendeels tevreden zijn over deze zorg. In het onderzoek wordt gevraagd naar het contact met de hulpverleners en de kwaliteit en de effecten van de ondersteuning.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Uit het onderzoek blijkt dat inwoners die zorg ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op alle vlakken tevreden zijn over de hulp die zij ontvangen. De uitkomsten zijn vergelijkbaar met die van voorgaande jaren; alleen de snelheid waarmee mensen zich geholpen voelden, scoorde lager. Met name de kwaliteit van de ondersteuning en het contact met de hulpverleners wordt in meer dan 80% van de gevallen positief gewaardeerd.

Inwoners die maatschappelijke ondersteuning krijgen, zijn grotendeels 55 jaar of ouder en ontvangen bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, begeleiding bij zelfstandig wonen en voorzieningen als een scootmobiel, rolstoel of aanpassingen aan de woning.

Jeugdzorg

De respons op het onderzoek onder cliënten die jeugdzorg ontvangen, is slechts 12%. Hierdoor zijn de resultaten een indicatie en geven geen representatief beeld. Jongeren en/of hun ouders die de enquête hebben ingevuld, geven gemiddeld een 7,1 als rapportcijfer voor de ondersteuning vanuit de gemeente. Zij beoordelen met name de kwaliteit van de ondersteuning positief. De samenwerking tussen de verschillende organisaties verdient volgens de jongeren meer aandacht.

Onderzoek

Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wmo en de Jeugdwet in 2015 verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van cliënten. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research. De uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken worden ook opgenomen in de Twentse Monitor Sociaal Domein.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam