Opnieuw Keurmerk Veilig Ondernemen alle Bedrijventerreinen Twenterand

Uitreiking certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen in Twenterand - Foto: gemeente Twenterand

Twenterand – De bedrijventerreinen in Twenterand hebben voor de derde keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de ondernemersverenigingen IKVO, BBV en AZB, gemeente, brandweer en politie coördineerden de afgelopen drie jaren maatregelen op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’.

Gevaarlijke verkeerssituaties

Zo was er aandacht voor gevaarlijke verkeerssituaties, het tegengaan van verpaupering en inbraak, brandveilige opslag op private terreinen en het tegengaan van criminele ondermijning (o.a. hennepteelt, productie synthetische drugs, witwassen, afpersing, uitbuiting etc.).

Schouw bedrijventerreinen

Eind 2017 is de veiligheidssituatie op de Twenterandse bedrijventerreinen onderzocht. Hiertoe is een enquête gehouden onder ondernemers die gevestigd zijn op de Twenterandse bedrijventerreinen en zijn gegevens van gemeente, politie en brandweer verzameld. Ook is er een schouw over de bedrijventerreinen uitgevoerd. Daaruit bleek dat de veiligheidssituatie in Twenterand goed is, maar het kan natuurlijk altijd beter. Er is een nieuw actieplan opgesteld met hierin maatregelen voor de komende drie jaren. Dit plan werd op 25 juni jl. door de certificerende instantie (KIWA) getoetst en goed bevonden. Het certificaat is op maandag 24 september officieel uitgereikt aan de deelnemers van de werkgroep.

Keurmerk Veilig Ondernemen positieve bijdrage

Burgemeester Van der Kolk licht toe: “We streven naar schone, duurzame en veilige bedrijventerreinen. Dit bevordert het ondernemersklimaat. Het Keurmerk Veilig Ondernemen draagt hier positief aan bij. Tevens blijft het voor ondernemers mogelijk om met dit certificaat korting te verkrijgen bij meerdere verzekeraars op een aantal bedrijfsverzekeringen”.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam