Verdubbeling van de N48 nodig voor groei

De N48 - Door Paulifar - Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3228894

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en 25-jarig jubileum van de Bedrijvensociëteit A37 sprak voorzitter Martin Schoonheim over kansen van de verdubbeling van de N48 naar Twente. Een krachtige verbinding in de ruit Zwolle, Groningen, Emmen en Enschede. “Het verbetert de arbeidsmobiliteit, verbetert connecties naar Universiteiten en Hogescholen en is bepalend voor economische groei.”

Techzone

De Dutch Techzone, het plan waarin overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven samenwerken om de economie in de gemeenten Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg aan te jagen, vormt bovendien het hart van deze regio.

Verdubbeling ook in Duitsland

Schoonheim riep ondernemers en bestuurders op om verder te kijken dan de komende 5 jaar. “Conjunctuur volgt infrastructuur” sprak hij. “De digitale snelweg wordt sneller en effectiever, maar asfalt is nog steeds een belangrijke randvoorwaarde”. In Duitsland wordt de komende jaren ook de verdubbeling van de E233 naar Bremen en Hamburg gerealiseerd.

Risico’s erkennen

Dat is nu nog een tweebaansweg. Ook benoemde hij een risico. “We mogen niet achterover leunen en denken dat de Duitse zijde de kansen voor onze regio gaat inkoppen. Meer dan ooit zal de regio rond de A37 moeten aanvallen om te scoren, samen met Duitsland”, vindt Schoonheim. Op 12 april wordt een symposium gehouden in Emmen over dit thema. Hij nodigde de leden van Sociëteit uit om de banden met Bremen en Hamburg verder aan te halen. “We gaan er vanaf nu, elk jaar op bezoek om een team met ze te vormen.”

Samenwerking

Schoonheim sprak verder over de kracht van verbinding. “Samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid blijft van cruciaal belang. Ondernemers onderneem, bestuurders bestuur, en zoek elkaar op!” Met vertrouwen gaf hij aan: “Over 25 jaar staat hier één van onze kinderen, die ook zal pleiten voor verbinding en samenwerking. En ook dan geldt nog: De digitale snelweg en het echte asfalt hebben elkaar hard nodig.”

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam