Wegbrengen asbest in Dinkelland gratis tot 2024

asbest

Dinkelland – In de gemeente Dinkelland blijft het tot 2024 voor particulieren mogelijk om gratis tot 35m2 asbest te storten. Dit kan bij de Postel aan de Wiemselweg in Tilligte en bij het afval brengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen. Na een evaluatie van het afgelopen jaar heeft de gemeente Dinkelland besloten de regeling tot 2024 te verlengen.

Asbestdakenverbod

Vorig jaar is de regeling ingezet in verband met het asbestdakenverbod. “In 2024 moet alle asbest van de daken af zijn. Met deze regeling kunnen we particulieren helpen dat te realiseren. Daarom zijn we blij dat we de regeling hebben kunnen continueren tot 2024. We zien dat er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het asbest gratis weg te brengen en dit willen we blijven stimuleren. Daarbij komt het met deze regeling op de juiste plek terecht en niet ergens waar het niet hoort, dat is voor ons ook erg belangrijk”, licht wethouder Ben Blokhuis toe. Het weg te brengen asbest moet aan voorwaarden voldoen, deze worden hieronder toegelicht.

Gratis wegbrengen van asbest

Het weg te brengen asbest gaat om hecht gebonden en geschroefd asbest dat in contact staat met de buitenlucht. Van het weg te brengen asbest moet u een sloopmelding via een digitaal formulier indienen. Een sloopmelding indienen kan via www.omgevingsloket.nl. Op het formulier vermeldt u wat u gaat slopen en u geeft aan om wat voor soort en hoeveel asbest het gaat. Beschikt u niet over internet, of heeft u vragen over het invullen op de website, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Dinkelland op telefoonnummer: 0541 854100. Een sloopmelding moet ten minste vijf werkdagen voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden digitaal ingediend worden bij het bevoegd gezag. Daarop is één uitzondering: als de totale hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m3 bedraagt, moet de melding minimaal vier weken voordat u begint met slopen/verwijderen bij de gemeente ontvangen zijn.

Acceptatie sloopmelding

Uw sloopmelding wordt gecontroleerd door de gemeente. Als de melding akkoord is ontvangt u een acceptatie sloopmelding met bijbehorende voorschriften. Hieraan moet het asbestafval voldoen, anders kan deze niet gestort worden. Neem de acceptatie van de sloopmelding samen met een kopie mee, deze heeft u nodig bij het afvalbrengpunt. Biedt u asbest aan in verschillende partijen dan moet u uw eigen acceptatie sloopmelding bij iedere aflevering meenemen en wordt de aangeboden hoeveelheid op de acceptatie van de sloopmelding en het kopie genoteerd. U kunt bij de Postel aan de Wiemselweg in Tilligte en het afvalbrengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen terecht op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Hoeveelheid en soort aan te bieden asbest

Particuliere huishoudens mogen eenmalig maximaal 35 m2 asbest (met een maximaal gewicht van 500 kg) storten bij het afvalbrengpunt. Het mag alleen afkomstig zijn van een woning, een bijgebouw of het erf. Asbesthoudende materialen die u kunt aanbieden zijn:

  1. als het om asbest gaat dat verwijderd wordt van/uit een gebouw:
  • geschroefde (niet gespijkerde) asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien;
  • asbesthoudende vloertegels;
  • niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.
  1. als het om asbest gaat dat afkomstig is van een erf:
  • losse asbesthoudende platen of delen van asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien.

Hoe verpakt u het asbestafval?

Het moet ingepakt zijn voordat het wordt vervoerd. Dit kan niet gedaan worden bij het afvalbrengpunt. De verpakking van het asbestafval moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. het asbest is verpakt in dubbeldik, doorzichtig plastic van min. 0,2 mm dik;
  2. het asbest is luchtdicht verpakt; dit houdt in, dat alle naden zijn afgeplakt;

Bij het afvalbrengpunt wordt beoordeeld of het aangeboden asbest voldoet aan de voorwaarden van de acceptatie sloopmelding. Kapotte verpakkingen worden geweigerd. Bij het storten van het afval moet u zelf in staat zijn het afval in de container te deponeren. Een medewerker van het afvalbrengpunt mag u namelijk niet helpen.

Voorzorgsmaatregelen

Draag bij het verwijderen van asbest altijd beschermende kleding en een mondkap. Een instructiefilmpje staat op www.milieucentraal.nl onder asbest verwijderen. Zorg dat het niet breekt bij de verwijdering. Hebt u in of rondom uw woning asbesthoudend materiaal dat verweerd of beschadigd is, dan is het raadzaam om dit door een erkend bedrijf te laten verwijderen en afvoeren, ook al is de hoeveelheid minder dan 35 m2 (bij hoeveelheden groter dan 35 m2 is dat verplicht). Asbesthoudende platen verweren vooral in de open lucht. Bij het verwijderen van deze verweerde en/of kapotte platen is de kans groter dat er schadelijk asbest vrij komt.

Heeft u als particulier of pandeigenaar meer dan 35m2 asbestdak? Dan bent u verplicht het dak te laten saneren door een gespecialiseerd bedrijf. Tot eind 2019 kunt u hiervoor nog gebruik maken van de landelijke subsidieregeling verwijdering asbestdaken. U ontvangt per verwijderde m2 € 4,50 met een maximum van € 25.000,- per adres. Meer informatie op www.dinkelland.nl/asbest.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het aanbieden van asbestmateriaal bij de Postel aan de Wiemselweg in Tilligte of bij het afval brengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Dinkelland op telefoonnummer: 0541 854100.

Asbestdakenverbod vanaf 2024

Eroderende (losse) asbestvezels zijn schadelijk voor de volksgezondheid, het (langdurig) inademen van deze vezels kan leiden tot kanker. De losse asbestvezels ontstaan door het breken, zagen, boren of schuren van asbestplaten, maar ook door blootstelling aan weersinvloeden zoals neerslag en wind (zogenaamde verwering). Dit is aanleiding geweest voor het Rijk om een asbestdakenverbod per 2024 af te kondigen. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht; bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam