Gemeente en dorp De Glind starten pilot Wijk van de Toekomst

toekomst
Duurzaam wonen in Wijk van de Toekomst

De Glind – Samen concreet handen en voeten gaan geven aan energiebesparing en alternatieve energiebronnen voor wonen en werken: daarmee gaan inwoners, ondernemers en de gemeente in De Glind aan de slag in het pilot-project Wijk van de Toekomst De Glind. Nog voor de zomer willen de gemeente en vertegenwoordigers uit de kern van De Glind hiervoor een intentieverklaring ondertekenen om het startsein te geven voor de samenwerking.

De Glind wil verduurzamen

In De Glind zijn ze al langere tijd bezig met duurzaamheid. Vorig jaar is er een zonnepanelenactie geweest bij agrarische bedrijven en bij woningen. Ook de Donnerschool heeft recentelijk haar dak vol gelegd met zonnepanelen.  Daarnaast wordt nagedacht over een dorpsmolen, willen zorginstellingen hun bedrijfsvoering verduurzamen en zijn er verschillende druk bezochte buurtavonden geweest over het thema duurzaamheid.

Wijk van de Toekomst in De Glind

Het dorp wil (vervolg)stappen maken met een pilot “Wijk van de Toekomst”. De vertegenwoordigers van belangenvereniging De Glind, de Donnerschool, stichting Jeugddorp De Glind, de Rudolpstichting, Pluryn en de gemeente Barneveld ondertekenen hiervoor binnenkort een intentieverklaring. Daarnaast is de gemeente in gesprek met agrariërs in de Glind over duurzaamheid en energie in hun sector. Met hun agrarische bedrijven komen daar weer hele andere aspecten bij kijken dan bij een woonhuis of een schoolgebouw.

Samen oplossingen bedenken voor je eigen buurt of dorp

De Rijksoverheid wil dat in 2050 iedereen in Nederland zijn huis zonder aardgas kan verwarmen en dat er net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als dat wordt verbruikt. Hoe we daar samen komen, is wat we de “Wijk van de Toekomst” noemen. Geen vooropgezet plan, maar samen bedenken hoe. De uitkomst is een plan dat aan de gemeente aangeboden wordt. Dit uitvoeringsplan wordt ook wel een wijktransitieplan genoemd.

Belangrijke plannen

Voor de gemeente zijn deze plannen belangrijk, omdat ze ook de warmtetransitie kunnen helpen uitvoeren. In de warmtetransitie worden huizen en bedrijven zodanig geïsoleerd en van duurzame energie voorzien dat ze helemaal geen aardgas meer nodig hebben. Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk in 2021 een warmtevisie hebben vastgesteld, waarin de gemeente aangeeft hoe zij dat voor alle wijken en dorpen denkt aan te pakken en op welke plekken dit als eerste gaat gebeuren. Daarvoor is onderzoek en overleg over de aanpak nodig.

Wijktransitieplan

In januari 2019 stelde de gemeenteraad al de uitgangspunten en kaders voor de warmtevisie vast, nu start het pilot-project Wijk van de Toekomst in de kern van De Glind. De Glind is daarmee de eerste wijk/kern die aan de slag gaat met het maken van een wijktransitieplan.

Pilot-project

De gemeente wil samen met de betrokkenen in De Glind ervaring opdoen met de participatieve Wijk van de Toekomst-aanpak en het maken van een wijktransitieplan, zodat deze in meer wijken en buurten ingezet kan gaan worden bij de uitvoering van de (op te stellen) warmtevisie.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam