Geen nieuwe weg ten westen van Vinkeveen

De Ronde Venen – De provincie Utrecht wil niet meewerken aan de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg ten westen van Vinkeveen. De aanleg van de weg is een van de varianten die wordt bekeken om de verkeersstructuur van Vinkeveen te verbeteren. Naar andere varianten wordt de komende tijd nader onderzoek gedaan. Naar verwachting neemt de gemeenteraad hierover in december een besluit.

Nieuwe weg

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de afwikkeling van verkeer in Vinkeveen te verbeteren. Een betere verkeersstructuur vergroot de leefbaarheid in het dorp en geeft ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Een van de varianten die is onderzocht is de aanleg van een nieuwe weg ten westen van Vinkeveen. Die zou van de Bonkestekersweg door Marickenland een aansluiting op de N201 moeten krijgen.

Niet afwijken van gemaakte afspraken

Een belangrijke partij bij deze variant is de provincie Utrecht. De gemeente heeft de provincie gevraagd of zij bereid is aan deze variant mee te werken. Dit is niet het geval. De provincie heeft daarvoor een aantal argumenten. De westelijke ontsluiting zou door Marickenland lopen, een toekomstig natuurgebied. Kort geleden zijn na een zorgvuldig proces afspraken gemaakt over de inrichting van dit gebied. De provincie vindt het niet juist daar nu van af te wijken. Daarnaast verwacht de provincie dat een nieuwe aansluiting op de N201 niet goed is voor doorstroming op de provinciale weg. De reactie van de provincie betekent dat de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg ten westen van Vinkeveen niet mogelijk is.

Andere mogelijkheden verder onderzocht

Naast de onderzochte variant voor een nieuwe ontsluitingsweg aan de westzijde van Vinkeveen is ook een aantal andere varianten verder onderzocht. Eén variant betreft het invoeren van eenrichtingverkeer op de Kerklaan en Herenweg richting N201 en het aanleggen van een nieuwe weg (vanaf de afrit van de N201) ten noorden van de Julianalaan met eenrichtingverkeer in de tegenovergestelde richting. In verkeersmodellen laat de gemeente doorrekenen welke effecten dit heeft op de afwikkeling van het verkeer in Vinkeveen. De resultaten van deze berekeningen worden op korte termijn verwacht. Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om de verkeersstructuur te verbeteren door het bestaande wegennet aan te pakken.

De gemeenteraad neemt een besluit op basis van alle informatie

De verwachting is dat dit in de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2020 gebeurt. De gemeenteraad krijgt dan een voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders. Dit is gebaseerd op de uitkomsten van de verkeersmodellen, maar ook op zaken als draagvlak, veiligheid en financiën. Voordat het college een voorstel aan de gemeenteraad doet, wordt hierover de mening van de inwoners van Vinkeveen opgehaald.

Laatste Nieuws

Verkeerde aanpak in Schoonhoven kost 1/2 miljoen

Krimpenerwaard - De voormalige gemeente Schoonhoven heeft in 2014 het besluit genomen om de historische uitstraling van Schoonhoven te versterken. Ook...

RET gaat reizigers helpen drukte in te schatten

Rotterdam, 19 oktober 2020 – De RET is gestart met het aanbieden van een drukte-indicator in de reisplanner op RET.nl en...

Wonderfeel Festival test met proef wat er wél kan

's-Graveland - Met een proefopstelling op het festivalterrein testte klassieke muziekfestival Wonderfeel deze week, met financiële hulp van gemeente Hilversum, wat er...

Herfst: wat doen we met het bladafval?

Haarlem - Het is volop herfst in Haarlem! Spaarnelanden werkt hard om met veegwagens en bladblazers gevallen bladeren op te ruimen....

Waterschap investeert fors in waterveiligheid en klimaatdoelen

Middelburg - Op 11 november wordt de Begroting 2021 voorgelegd aan de algemene vergadering van het waterschap. Kernpunten zijn dat er...

Deltacommissaris: ‘Iedereen aan de slag met water in Zeeland’

Middelburg - Water is dé centrale opgave in Nederland, stelt deltacommissaris Peter Glas. ‘De komende jaren ligt er een forse uitdaging om...

Eerste deelauto’s in gebruik bij mobipunten, online demonstraties vanaf 3 november

Den Helder - De eerste deelauto’s bij de mobipunten zijn gearriveerd. Bedrijven AVIA Marees en PRO hebben ieder twee deelauto’s afgenomen,...

CJG en consultatiebureau Kampen officieel geopend

Kampen - Sinds 1 september 2020 werken het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen) en het consultatiebureau in Kampen (GGD...

Wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek officieel geopend 510 Kilometer aaneengesloten wandelpaden in ‘het buiten van Utrecht’

Utrecht - Een jaar na het slaan van de eerste routepaal is het wandelnetwerk Kromme Rijnstreek, bekend als ‘het buiten van...

Breda heeft ambitie om klimaatbestendige stad worden

Breda - Breda heeft de ambitie om in 2044 CO2 neutraal te zijn en om een klimaatbestendige stad te worden. De...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here