Mevrouw I.M. Gondrie en de heer G.T.A. Hof Geridderd

mevrouw

Breukelen – Op zaterdag 21 april 2018 zijn het echtpaar mevrouw I.M. Gondrie en de heer G.T.A. Hof benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun vele vrijwilligerswerk. Door persoonlijke omstandigheden vond de uitreiking in besloten kring plaats op het huisadres. Zij kregen de versierselen opgespeld door burgemeester Marc Witteman van Stichtse Vecht.  Het echtpaar was totaal verrast door de komst van de burgemeester.

 Verdiensten mevrouw I.M. (Irma) Gondrie:

Al 30 jaar zet mevrouw Gondrie zich met volle overgave in voor het maatschappelijk, natuur- en cultuurhistorisch en milieubewuste leven in de kern Breukelen.

Voorbeelden hiervan zijn: vrijwilliger en natuurgids bij het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Vecht en Plassen (13 jaar);  secretaris en vrijwilliger van de stichting Samen Werken in Breukelen (12 jaar); sinds 1995 vrijwilliger bij natuurzwembad “De Meent”;  bestuurslid, redactielid en auteur van Historische Kring Breukelen (14 jaar); sinds 2008 secretaris van stichting “Behoud Brandspuithuisje” Breukelen; bestuurslid van Het Gilde Stichtse Vecht (5 jaar); vanaf 2012 secretaris van Fietsersbond Stichtse Vecht en haar jarenlange verdiensten voor GroenLinks (in bestuur en commissie).

Daarnaast was zij de onderzoeker en auteur van het jubileumboek van 100 jaar woningbouwvereniging Vecht en Omstreken in 2015 en drie jaar lang actief  bij de voorbereidingen van jubileummaand van de Commissie Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de Wit, maar eveneens als spreker bij de herdenking in 2015. Ook is zij vanaf 1990 mantelzorger.

De burgemeester noemde haar in zijn toespraak als een “vrijwilliger pur sang. Een vrijwilliger die het belangrijke vindt om de gemeente leefbaar te houden.”

Verdiensten de heer G.T.A. (Gerhard) Hof:

Evenals zijn echtgenote heeft ook de heer Hof zich ruim 30 jaar beziggehouden met sociaal, natuurhistorisch en milieubewust leven in de kern Breukelen.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam