Nieuwe regels voor het splitsen van woningen in Purmerend

splitsen van woningen
Wethouder Thijs Kroese ontvangt petitie van bezorgde bewoners.

Purmerend – De gemeenteraad heeft ingestemd met het aanpassen van de huisvestingsverordening, zodat het splitsen van woningen (bestaande bouw) in kleinere studio’s aan banden wordt gelegd in Purmerend. Initiatiefnemers moeten nu naast een omgevingsvergunning ook een vergunning ‘woningvorming’ aanvragen, waarbij de woningen minimaal 40 m² moeten zijn. 

Wethouder Thijs Kroese: “We hebben door recente ontwikkelingen snel moeten beslissen of we dit soort ontwikkelingen willen in onze stad. Ik ben blij dat de gemeenteraad het met het college eens is dat niet alleen het toevoegen van woningen, maar vooral ook de leefbaarheid belangrijk is in onze stad. Het raadsbesluit betekent dat initiatiefnemers voor het splitsen van woningen nu naast een omgevingsvergunning ook een vergunning ‘woningvorming’ moeten aanvragen. De ontwikkelingen zoals die nu door de initiatiefnemer gepland zijn in de wijken Weidevenne en Gors, voldoen niet aan de daarvoor geldende eisen. Door die eisen te stellen kunnen we meer woningen en een leefbare stad verenigen, dat vind ik belangrijk.”

Recente ontwikkelingen

Recent zijn aanvragen ingediend voor omgevingsvergunningen om eengezinskoopwoningen om te bouwen tot meerdere kleine studio’s. Dit stelde de gemeente voor een dilemma. Enerzijds is er een nijpend tekort aan woningen en is elke woning zeer welkom. Anderzijds kan dit soort initiatieven binnen bestaande wijken de leefbaarheid onder druk zetten. Die afwegingen wil de gemeente kunnen maken en daarom gaat de gemeente dit soort initiatieven reguleren.

Nieuwe regels

De wet- en regelgeving boden hiervoor tot nu toe geen goede handvatten. Regels voor de binnenstad waren er al wel, maar niet voor de rest van de stad. Daarom is de huisvestingsverordening gewijzigd, zodat er een goede afweging kan plaatsvinden tussen het realiseren van woningen en de leefbaarheid van een buurt. De nieuwe regels gelden alleen voor bestaande bouw, want er is behoefte aan kleine woningen en die kunnen worden gerealiseerd in nieuwbouw projecten in buurten waar het past. Ook voor kamergewijze verhuur (omzetting) heb je een vergunning nodig en ook deze vergunning wordt getoetst op de leefbaarheid.
 
Online vindt u een uitgebreid interview met wethouder Kroese.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam