Stichting Het Zuid-Hollands Landschap luidt noodklok

Noord- en Zuid-Holland – Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft een zienswijze ingediend bij de provincies Zuid- en Noord-Holland tegen de voorgenomen aanleg van de Duinpolderweg tussen de N206 en de N205 (Zilk – Hoofddorp). Het voorkeurstracé loopt dwars door de beschermde Vosse- en Weerlanerpolder bij Hillegom. Kwetsbare natuur en historisch waardevol landschap dreigen onherstelbare schade op te lopen.
De Vosse- en Weerlanerpolder is van groot maatschappelijk belang op het gebied van natuur- en landschappelijke waarden. Daarom zijn er door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voorwaarden verbonden aan de inrichting, het beheer en het gebruik van de polder. De plannen met de Duinpolderweg staan hiermee op gespannen voet. De aanleg van deze weg heeft onomkeerbare gevolgen voor de natuur- en landschappelijke waarden van de Vosse- en Weerlanerpolder als geheel.

Het Zuid-Hollands Landschap vraagt zich af of het tracébesluit zorgvuldig tot stand is gekomen en of de maatschappelijke belangen daarin voldoende zijn meegenomen. Met haar op 16 februari 2018 ingediende zienswijze dringt de stichting aan op een nieuwe afweging.

Over het gebied


Stichting Het Zuid-Hollands Landschap beheert het 17 hectare grootte gebied Vosse- en Weerlanerpolder, één van de laatste bolwerken van weidevogels in deze drukke regio. Zo broedt hier de ernstig bedreigde grutto, maar ook scholekster, tureluur, kievit en kleine plevier brengen hier hun jongen groot. Daarnaast overwinteren in deze polder wintergasten als smient, kievit en watersnip. Het is zeer aannemelijk dat de aanleg van de Duinpolderweg leidt tot achteruitgang van de vogelpopulaties. Immers, in de directe omgeving zijn geen mogelijkheden om het verlies van broed-, foerageer- en schuilruimte te compenseren. Ook is de polder één van de laatst overgebleven stukken oer-oud slagenlandschap in deze streek. Doorkruising van dit gebied zal leiden tot verlies van een cultuurhistorisch bijzonder waardevol landschap.

bron: Het Zuid-Hollands Landschap

Laatste Nieuws

Op veel plaatsen (dichte) mist, later af en toe zon en een enkele bui

Verwachting voor vandaag en morgenOp veel plaatsen komt momenteel nevel of mist voor, in het zuidoosten en oosten is de mist plaatselijk verkeersbelemmerend met...

Opklaringen, plaatselijk (dichte) mist. Later af en toe zon en een bui

Verwachting voor vandaag en morgenEr zijn brede opklaringen en in de loop van de nacht ontstaat er op steeds meer plaatsen (dichte) mist. In...

Onderzoek politie naar lijk in woning Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Einde van de middag werd een onderzoek gestart, nadat een ambulance was opgeroepen naar een woning...

Spoorlopers maken extra maatregelen Alkmaar Noord noodzakelijk

Alkmaar - De problemen met spoorlopers bij station Alkmaar Noord blijven aanhouden. Daarom neemt ProRail een aantal extra maatregelen om spoorlopen tegen...

Waarderingstour Krimpenerwaard om vrijwilligers in het zonnetje te zetten

Krimpenerwaard - Ook dit jaar wil het college van B&W van de gemeente Krimpenerwaard graag haar waardering laten blijken aan de...

Eerst nog enkele buien. Vannacht en morgenochtend (dichte) mist

Verwachting voor vandaag en morgenEr zijn brede opklaringen en in de loop van de avond en nacht ontstaat er op steeds meer plaatsen (dichte)...

Straatverlichting Vlaardingen punt van zorg voor CU-SGP

Vlaardingen - Komend weekend wordt de klok een uur teruggezet en gaat de wintertijd in. Verlichtingscampagnes krijgen op dit moment door diverse...

Voor rotonde Zwarteweg bijna 50 ideeën binnen voor inrichting

Aalsmeer - Deze zomer kon iedereen een idee aandragen voor het middenstuk van de nieuwe rotonde bij de Zwarteweg / Burgemeester Kasteleinweg....

Binnenstadondernemers: “Samen de schouders eronder!”

Kampen - Onder dit motto start binnenkort de wintercampagne van Kampen Partners. Onderdeel van de campagne is het blijven investeren in de...

Park Alerdinck tijdelijke isolatielocatie voor met corona besmette asielzoekers

Raalte - Park Alerdinck wordt – indien nodig - gebruikt als tijdelijke isolatielocatie voor asielzoekers die met het coronavirus besmet zijn....

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here