Apeldoorn verhoogt Vrij op Naamprijzen

vrij op naamprijzen
Capri23auto / Pixabay

Apeldoorn – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten per 1 juli 2018 de Vrij op Naamprijzen van nieuwbouwwoningen te verhogen. Op lokaal niveau maken gemeente en ontwikkelaars altijd afspraken over de ondergrens van de Vrij op Naamprijzen. Omdat aardgasvrij bouwen kostenverhogend werkt, worden deze prijzen in de categorieën “goedkoop” en “middelduur” nu aangepast. Concreet gaat het om een variabele prijsverhoging tot maximaal € 23.500,-.

Met deze verhoging kunnen duurzame nieuwbouwwoningen betaalbaar worden gebouwd. Voor de kopers heeft deze verhoging nauwelijks consequenties. Door de extra –veelal voordelige- financieringsmogelijkheden voor duurzaamheid blijft een nieuwbouwwoning betaalbaar, en krijgt de koper straks bovendien een veel lagere energierekening.

Wat verandert er per 1 juli 2018?

Door een recente wetswijziging kan de gemeente geen omgevingsvergunningen voor nieuwbouw meer verlenen, die zijn aangevraagd na 1 juli 2018 en waar de verwarming door en voor warm water, met aardgas plaatsvindt. Bij uitzondering kan een gemeente er voor kiezen om hiervan af te wijken, de mogelijkheden en wenselijkheid hiertoe zullen echter zeer beperkt zijn. Dat betekent dus, dat gemeenten samen met netwerkbeheerders en ontwikkelaars in overleg gaan over praktische toepassingen van alternatieven voor aardgas bij nieuwbouw.

Duurzaamheid en betaalbaarheid

Als gemeente hebben we beperkte sturingsmogelijkheden maar wel duidelijke streefpunten waar het gaat om bouwen: betaalbaarheid en duurzaamheid. Omdat de Vrij op Naamprijzen (VON) vast liggen en aardgasvrij bouwen kostenverhogend werkt, is het belangrijk om hierop te anticiperen. Gezien de naderende datum van 1 juli is snelheid geboden. Daarnaast zijn er nu ook al ontwikkelaars die BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) of Nul op de meter willen bouwen en deze meerkosten (nog) niet in rekening kunnen brengen, terwijl de gemeente Apeldoorn vanuit haar duurzaamheidsambities dit juist wil stimuleren en faciliteren.

De koper

Door de extra –veelal voordelige- financieringsmogelijkheden voor duurzaamheid blijft een nieuwbouwwoning betaalbaar voor kopers. Navraag bij hypotheekverstrekkers leert namelijk dat deze duurzaamheidskosten grotendeels extra gefinancierd kunnen worden, naast natuurlijk de reguliere bijkomende kosten. Voor kopers zijn de financiële gevolgen bij de aankoop dus niet alleen beperkt, maar doen ze met een gasloze nieuwbouwwoning een investering die toekomstbestendig is met een lagere maandlast voor energie.

Meer informatie via de Nieuwsdesk van de gemeente Apeldoorn, nummer (055) 580 13 63 of via Internet: www.apeldoorn.nl
Wijzigingen op de Elektriciteits- en Gaswet
Op 3 april jl. heeft de Eerste Kamer de wet Voortgang Energietransitie (VET) aangenomen. De wet gaat 1 juli 2018 definitief in. Deze wet bevat wijzigingen van de Elektriciteits- en Gaswet, waardoor de plicht om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet komt te vervallen. Daarmee biedt de wet dus handelingsperspectief voor gemeenten en ontwikkelaars bij nieuwbouw.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam