GEZOCHT: enthousiaste exploitant voor het nieuwe dorpshuis

exploitant
© gemeente Barneveld nieuws

Voorthuizen – Vanaf 2020 heeft Voorthuizen een splinternieuw, eigentijds, modern en multifunctioneel dorpshuis. De gemeente Barneveld is op zoek naar een enthousiaste exploitant voor het nieuwe dorpshuis. Bent u die ondernemende, creatieve en lokaal betrokken exploitant die samen met het actieve verenigingsleven in Voorthuizen de uitdaging aangaat?

Het nieuwe dorpshuis heeft veel te bieden. Met onder andere een bibliotheek, de muziekschool en verschillende muziek-, cultuur-, welzijn- en sportactiviteiten,
heeft het nieuwe dorpshuis de inwoners van Voorthuizen en haar bezoekers straks veel te
bieden: een levendige inloop- en ontmoetingsplek waar van alles te doen is. Vanuit de naastgelegen sporthal dat met het dorpshuis is verbonden, kunnen sporters en supporters ook gebruik maken van de faciliteiten van het dorpshuis. Voor de zakelijke markt zijn er verschillende moderne zalen en vergaderruimten met aantrekkelijke arrangementen. Voor
een hapje en drankje kan de bezoeker terecht in de (in overleg met de exploitant) nog in te richten horecavoorziening met volledige drank- en horecavergunning. Al deze voorzieningen samen maken van het toekomstige dorpshuis een centrale ontmoetingsplek
van Voorthuizen.

Bent u die exploitant die deze uitdaging aangaat?

Voor het nieuwe dorpshuis is de gemeente Barneveld op zoek naar een creatieve, betrokken, lokaal gebonden en ondernemende partij of persoon. De exploitant voert risicodragend het facilitair, commercieel en programmatisch beheer in samenwerking
met het verenigingsleven uit. Belangrijk daarbij is dat:
– Exploitant zijn van het nieuwe dorpshuis is meer dan de individuele optelsom van              ruimteverhuur en ondersteunende horeca. De exploitant heeft aantoonbare ervaring met    het opzetten van een levendig maatschappelijk programma-aanbod in
samenwerking met het lokale verenigingsleven. Door een actieve verweving van                programma, horeca en zaalgebruik, ontstaat levendigheid en
een goede bezetting van het dorpshuis.
– Enthousiasme is een kernwaarde van de exploitant. Het volgen en invoeren van (nieuwe)
ideeën, trends is vanzelfsprekend. De exploitant is verbinder en heeft een sleutelrol in        het samenwerken (waaronder exploitatie) met het verenigingsleven.
– De exploitant is een maatschappelijk ondernemer in optima forma. De exploitant huurt      risicodragend de accommodatie van de gemeente Barneveld. In de exploitatie weet de        exploitant de juiste balans te vinden tussen maatschappelijke verhuur en commerciële        uitbating op basis van een volledige drank- en horecavergunning. De exploitant beschikt      over de benodigde diploma’s of certificaten die op de exploitatie van het dorpshuis
van toepassing zijn.
– Naast het exploiteren van de horeca heeft de exploitant ervaring met het aansturen van      het facilitaire proces. Bijvoorbeeld de roostering, verhuur en administratie van ruimten        en de bijbehorende diensten zoals schoonmaak en klein onderhoud: belangrijke                  randvoorwaarden voor het uitvoeren van een succesvol programma.
– De gemeente Barneveld gaat uit van een duurzame exploitatie van het toekomstige
dorpshuis en wil een meerjarige huurovereenkomst aangaan met de exploitant.

Procedure

Bent u de exploitant die het toekomstige dorpshuis laat uitgroeien tot het levendige ontmoetingscentrum? Tot 15 september 2018 kunt u een aanvraag formulier bij ons opvragen door een mail te sturen met uw contactgegevens naar m.alkema@barneveld.nl.
Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier,
ontvangt u het programma van eisen met
gedetailleerde inhoud van de uitvraag en de onderliggende
selectieprocedure en tijdpad.
Na een eerste selectie van potentiële deelnemers,
ontvangen de kandidaat-exploitanten de uitnodiging
voor het presenteren van een onderbouwde
business case en huuraanbod aan de gemeente.

Heeft u nog aanvullende vragen?

Neemt u dan contact op met Wim van Bruxvoort of
Anita van de Glind van de gemeente Barneveld, telefoonnummer
140342.
Uw vraag per e-mail stellen kan ook, via
m.alkema@barneveld.nl.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam