Informatieavonden over sanering asbestdaken in De Vallei

Ede – Op woensdag 20 februari en donderdag 7 maart vinden twee informatieavonden plaats voor eigenaren van asbestverdachte daken. De eerste is bedoeld voor eigenaren in het buitengebied van Ede, de tweede voor eigenaren in het buitengebied van Wageningen, Ede of Lunteren. Deze informatieavonden maken deel uit van een project in ‘De Vallei’. Dit project biedt eigenaren ondersteuning bij de sanering van hun asbestdaken.

Asbestdaken in De Vallei


Aanleiding voor de informatieavonden en het gehele project is het asbestdakenverbod. Dit verbod gaat na 2024 in. Het geldt voor alle asbestdaken van alle eigenaren in Nederland. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering ervan. De provincie heeft voor heel Gelderland het aantal asbestdaken en de oppervlakte ervan in kaart gebracht. In ‘De Vallei’ gaat het om 3.781.324 m2 op 16.712 daken. Dit gebied omvat de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

Verdubbeling tempo sanering nodig


De Vallei neemt binnen de provincie een flink deel van de asbestverdachte daken voor zijn rekening. Het gaat om ruim een kwart van het totale aantal m2 en ruim een vijfde van het aantal asbestverdachte daken. De huidige sanering van die daken komt neer op 295.000 m2 per jaar. Dit tempo moet minstens worden verdubbeld om de ingangsdatum van het verbod te halen.

Aanpak in De Vallei


Asbestdakenteam De Vallei is een samenwerking van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen met Omgevingsdienst De Vallei en de provincie. Samen met Land- en Tuinbouworganisatie LTO, het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) en stichting Dorpshuizen en kleine Kernen (DkK) hebben zij een concrete en collectieve aanpak ontwikkeld voor de sanering van asbestdaken. De aanpak is erop gericht eigenaren te stimuleren hun asbestdak(en) te saneren en hen daarbij zo veel mogelijk te ondersteunen.

Na een succesvolle eerste informatieavond in Ederveen in december 2018 vervolgt het project in februari, maart en april 2019 met bijeenkomsten in de rest van De Vallei. Deze zijn bedoeld voor dakeigenaren in zowel de buitengebieden als de kernen van de vijf gemeenten. Zij krijgen een uitnodigingsbrief met een luchtfoto uit 2018 van hun terrein met een of meerdere gebouwen met een asbestverdacht dak.

Gezondheidsrisico


Wethouder Willemien Vreugdenhil is voor de gemeente Ede onder andere verantwoordelijk voor het programma buitengebied en voor natuur, landschap en biodiversiteit. Zij benadrukt dat de asbestdaken vaak oud en dus verweerd zijn. Daardoor kunnen kankerverwekkende asbestvezels vrijkomen. “De daken vormen een gezondheidsrisico. We staan samen voor de opgave onze leefomgeving gezond en veilig te houden.” Na 2024 moeten gemeenten het asbestdakenverbod handhaven.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam