Onderzoek bijstand Wageningen voortvarend van start

veel kinderen, jaarlijks, sociaal
Foto: RGBstock Free
Wageningen – Vandaag heeft het college van b en w de minister geïnformeerd over het eerste half jaar van het Wageningse onderzoek naar de bijstand. De animo om mee te doen is groot. Van de 800 bijstandsgerechtigden doet ongeveer de helft mee.

Meer vertrouwen met bijstand

De startgesprekken zijn geweest en de doelen per deelnemer bepaald. Wethouder Dennis Gudden: “We zijn voortvarend op weg. Twee jaar lang onderzoeken we wat het effect is van meer vertrouwen en soepelere regels. Door mee te doen, hebben deelnemers niet alleen de kans om hun eigen situatie te verbeteren, maar ook om bij te dragen aan een versoepeling van de landelijke regels.”

Breed gedragen

Het vertrouwensexperiment zou alleen van start gaan als minimaal 250 personen zich
hebben aangemeld voor het experiment. Er werd in de uitvoering gestreefd naar deelname van 400 personen. Dit is gelukt. Op 1 oktober 2017 is het onderzoek gestart en na twee jaar worden de resultaten bekend. Wethouder Gudden vervolgt: “Dat we met zoveel mensen zijn gestart, laat zien dat de wens om de bijstand te verbeteren in Wageningen breed gedragen wordt. Ook in andere steden wordt onderzoek gedaan. Bij elkaar doen landelijk zo circa 3000 bijstandsgerechtigden mee. Ik ben benieuwd naar de resultaten. Die worden over anderhalf jaar bekend.”

Deelnemers nog steeds welkom

Met de persoonlijke en intensieve wervingscampagne is het gelukt om op de startdatum van 1 oktober 2017 met totaal 340 deelnemers te starten. Dit aantal is eind 2018 toegenomen tot net iets boven de 400 deelnemers. Door dat een aantal deelnemers zijn gestopt (8) en door uitstroom uit de bijstand (29) is het aantal actuele deelnemers gedaald tot circa 360. Nieuwe deelnemers zijn daarom nog steeds welkom.

Startgesprekken en persoonlijke doelen

Met de deelnemers zijn in de afgelopen periode startgesprekken en startafspraken gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een plan van aanpak voor de deelnemer. De opzet van deze plannen van aanpak is toegespitst op de spelregels die in elke groep gelden. Bij 95% van de deelnemers zijn inmiddels de persoonlijke doelen bepaald.

Uitstroom en welzijn

De gangbare aanpak in de Participatiewet is sterk gericht op regels en het controleren daarvan. Met het onderzoek wordt gekeken wat het effect is op de mensen in de bijstand, wanneer zij meer vrijheid en maatwerk krijgen of wanneer zij meer bijverdiensten mogen houden. Er wordt onderzocht of meer mensen actief maatschappelijk gaan participeren en wat de effecten zijn op het welbevinden, motivatie en gezondheid van mensen in de bijstand.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam