Statushouders in Renkum ondertekenen participatieverklaring

Maandag 19 november ondertekende burgemeester Agnes Schaap samen met de statushouders de participatieverklaringen

Renkum – Op maandag 19 november hebben 10 statushouders tijdens een sportmiddag in de Doelum in Renkum, samen met Burgemeester Agnes Schaap een participatieverklaring ‘Welkom in Nederland’ ondertekend.

Vijf participatiebijeenkomsten

De statushouders volgden een vijftal bijeenkomsten over participatie in de Nederlandse
samenleving, waarvan de bijeenkomst vandaag de feestelijke afronding vormde. De statushouders die dit jaar in de gemeente Renkum zijn komen wonen, doorliepen dit participatieprogramma in het kader van de inburgering als verplicht onderdeel in de voorbereiding op het inburgeringsexamen.

Workshops

Het participatieprogramma bestond uit verschillende workshops over meedoen en participeren in de Nederlandse samenleving, verzorgd door Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Zo was er een workshop over de kernwaarden in Nederland: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Doel was om de verschillen en overeenkomsten te bespreken. Daarmee wordt het makkelijker om te begrijpen hoe wij in Nederland samenleven.

Rechten en plichten statushouders

Ook was er een middag over de rechten en plichten wanneer je een uitkering of bijstand ontvangt, een middag over lokale politiek met een rondleiding door het gemeentehuis en een workshop over gezondheid, zorg en veiligheid. De workshop die vandaag in de Doelum plaatsvond ging over samen bewegen. Tevens was er uitleg over verschillende clubs en verenigingen voor de nieuwe inwoners.

Enthousiasme

Burgemeester Agnes schaap: “Ik wil onze nieuwe inwoners graag ontmoeten. Het is geweldig om te zien met hoeveel enthousiasme zij bezig zijn, de taal leren en een weg vinden naar onderwijs en werk. Het ondertekenen van de participatieverklaring is een belangrijke eerste stap”. Als gemeente doen we erg ons best om de statushouders te ondersteunen bij hun inburgering en waar dat kan, ook meteen aan werk te helpen. Met de hulp van maatschappelijke partners slagen we hier goed in. Samen met Vluchtelingenwerk, initiatieven van inwoners, de inspanning van het sociaal team en ondernemers helpen we deze mensen op weg. Dit jaar zijn al 17 statushouders gestart in een betaalde baan. Een mooi resultaat.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam