Weren oude diesels in stedelijke milieuzones misleidend en zinloos

Foto: Arnhem - Fotograaf: Jeffrey Groen - © Regio Online

Arnhem – Arnhem wil vanaf 1 januari 2019 de luchtkwaliteit in het centrum verbeteren door dieselauto’s van vóór 2004 te weren. Het instellen van een milieuzone is begrijpelijk, maar tegelijkertijd zinloos. Dat wijzen wetenschappelijke onderzoeken uit. Een beter alternatief is voor handen zegt XMILE, de Arnhemse producent van een biologische brandstofkatalysator: ‘geen milieuzone, maar Tank Arnhem Schoon.’

Uitstootnorm

Auto’s toegelaten op Europese wegen moeten voldoen aan een maximale uitstootnorm; Euro 1 tot en met Euro 6. Hoe jonger de auto des te strenger de norm. De Europese testmethode om samen met autofabrikanten de uitstoot te bepalen, heeft echter niets met de werkelijke uitstoot in de praktijk te maken. Het gaat de gemeenten om de uitstoot in de stad, die bepaald wordt door intensief verkeer, stoplicht koude starts in de ochtend of einde werkdag. Dit zijn bepalende factoren die niet opgenomen zijn in Europese testmethode.

Milieuzone heeft geen effect

Volgens een woordvoeder van de gemeente Arnhem rijden er dagelijks 800 oudere diesels in het centrum. Deze worden vanaf geweerd en dienen vervangen te worden voor nieuwere diesels. Een rekensom leert dat een Euro 2 of Euro 3 diesel inruilen voor een jonge Euro 5 diesel resulteert in een economische schade voor eigenaren van € 8.000.000,- terwijl het voordeel voor het milieu 0% is. De Arnhemse producent van de biologische brandstofkataly-sator XMILE start daarom een campagne om de luchtkwaliteit in Arnhem echt te verbeteren door schoner te tanken.

Jongere diesels presteren slechter

Uit praktijktests van wetenschappelijke onderzoekbureaus blijkt dat de uitstoot van dieselau-to’s in de afgelopen 25 jaar nauwelijks is veranderd. Uit de tests kwam naar voren dat een relatief jonge Euro 5 diesel slechter presteert dan een Euro 1 diesel uit 1992. De conclusie is helder: de Diesel Euro 1 tot en met 6 indeling geeft geen enkele basis voor het oplossen van een milieuvraagstuk. Er is echter een andere invloedrijke factor, die wél kan bijdragen aan een schonere lucht: de brandstofkwaliteit.

Een betere brandstofkwaliteit

In Europa is er de EN590 norm voor dieselbrandstof. Dat er een norm is betekent al snel dat de kwaliteit van de brandstof variabel kan zijn. De Europese dieselnorm beschrijft de minimale kwaliteit waar de brandstof aan moet voldoen. De Arnhemse onderneming XMILE kijkt verder dan de norm en heeft een bio-enzymen methode ontwikkeld die de kwaliteit van dieselbrand-stof maximaal verbeterd.

Tot 50% minder uitstoot

Het milieueffect van XMILE op alle diesels – jong en ouder – is groot. Naast een brandstofbe-sparing van 7% gaan alle belastende uitstoten achter de motorcilinder flink naar beneden. Door de beste verbranding minimaliseert XMILE de uitstoot van roet en fijnstof en blijven au-tomotoren inwendig schoner en daarmee veel effectiever. Dit laatste is essentieel voor de werking in het stadsverkeer. Indien alle 25.800 auto’s die dagelijks het centrum van Arnhem aandoen op brandstof zouden rijden waaraan XMILE is toegevoegd, dan wordt het milieu tot zeker 50% ontlast.

Tank Arnhem Schoon

XMILE, gesteund door meerdere Arnhemse belangenpartijen, neemt het voortouw en biedt de XMILE Diesel en XMILE Euro 95 vanaf deze maand zonder meerprijs aan bij het Vi-tesse Tankstation Velperpoort. Een gift van XMILE aan de bewoners van Arnhem. De brand-stofbesparing van 7% is voor de eigenaar van de auto, de verminderde uitstoot is voor alle Arnhemmers.

In een reactie stelt XMILE: “Het gebruik van XMILE-brandstof heeft in tegenstelling tot een milieuzone, een milieueffect in de gehele gemeente. Het effect van het Velperpoort Tanksta-tion is ongeveer 10% op de huidige uitstoot. Wordt dit initiatief gevolgd door andere gemeen-ten, het bedrijfsleven en andere tankstations, dan is een vermindering van 50% haalbaar. Het zou jammer zijn als Arnhem nu een bedrag van € 500.000,- gemeenschapsgeld gebruikt voor de inrichting van een milieuzone die aantoonbaar zinloos en misleidend is, terwijl er een alter-natief voor handen is. Daarom maken wij ons hard voor Tank Arnhem Schoon.”

Meer informatie over XMILE en de campagne Tank Arnhem Schoon vindt u op

https://www.xmile.com/en/

https://www.tanknederlandschoon.nl/nl/

https://www.tanknederlandschoon.nl/nl/

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam