Afspraken voorraad sociale huurwoningen voor 2018 vastgelegd in Jaarschijf

jaarschijf
Ondertekening jaarschijf

Steenbergen – Vandaag ondertekenden de gemeente Steenbergen, woningcorporaties Stadlander en Woonkwartier, en huurdersverenigingen Steeds Rianter Wonen en HV Dinteloord afspraken voor 2018 in de Jaarschijf.

Huurwoningvoorraad

Het gaat hierbij om concrete afspraken met betrekking tot de sociale huurwoningvoorraad in de gemeente, zoals de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, kwaliteit en duurzaamheid, de sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg en de inzet in de kernen, wijken en buurten.

Regionale prestatieafspraken 2017-2020

In de regionale prestatieafspraken 2017- 2020, die in december 2016 zijn ondertekend door de Brabantse Wal gemeenten en Tholen en de woningcorporaties en huurdersverenigingen in dit gebied, zijn kaderafspraken vastgelegd.  Deze afspraken vormen het kader voor de afspraken die elke gemeente jaarlijks opstelt in een zogeheten jaarschijf. Hierin staan de concrete afspraken beschreven tussen de betreffende gemeente en de woningcorporaties en huurdersverenigingen die in de gemeente werkzaam zijn.

Jaarschijf 2018 gemeente Steenbergen

Vandaag vond de ondertekening plaats van de jaarschijf 2018 voor de gemeente Steenbergen. Hierin zijn de afspraken vastgelegd tussen de gemeente, woningcorporaties Stadlander en Woonkwartier en huurdersverenigingen Steeds Rianter Wonen en HV Dinteloord over de sociale huurwoningvoorraad in Steenbergen.

Duidelijke afspraken

Zo zijn afspraken gemaakt over het maximaal aantal sociale huurwoningen dat in 2018 verkocht en toegevoegd gaat worden aan de voorraad sociale huurwoningen. Ook zijn afspraken gemaakt over het huurbeleid van de woningcorporaties, de duurzaamheidsinvesteringen en het aantal te huisvesten statushouders. Ook is afgesproken dat Woonkwartier met een loketfunctie in Dinteloord aanwezig blijft.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam