Eigen bijdrage voor Wmo begeleiding en dagbesteding omlaag

Steenbergen – Vanaf 01-01-18 bedraagt in gemeente Steenbergen de eigen bijdrage voor Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) begeleiding en dagbesteding €17,60 per periode van vier weken. Op dit moment is deze eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Afgelopen donderdag (30-11-17) heeft de gemeenteraad er mee ingestemd dat dit vanaf januari 2018 niet meer het geval is. Deze verlaging geldt alleen voor Wmo begeleiding en dagbesteding en niet voor overige Wmo voorzieningen.

Waarom wordt de eigen bijdrage verlaagd?

In 2016 kwamen er vanuit de landelijke media signalen dat de eigen bijdrage voor Wmo-cliënten een drempel kan zijn waardoor de zorg stopgezet wordt. Naar aanleiding van deze berichten hebben de Brabantse Wal gemeenten hier onderzoek naar gedaan. Hieruit bleek dat het vooral problematisch is wanneer cliënten van Wmo begeleiding en dagbesteding zorg mijden. Daarom is ervoor gekozen de eigen bijdrage voor deze vorm van ondersteuning te verlagen.

Wmo begeleiding en dagbesteding

De Wmo begeleiding en dagbesteding is een onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit houdt in dat de gemeente een brede verantwoordelijkheid hebben voor de ondersteuning van zelfstandig, thuiswonende mensen, die beperkt zelfstanding kunnen deelnemen aan de samenleving. Het gaat om mensen met een beperking, een chronische ziekte of met psychische, psychiatrische of sociale problemen. Doel is om meer mensen met ondersteuning en zorg, thuis te laten wonen. Om hun zelfredzaamheid te vergroten, zodat ze mee kunnen (blijven) doen in de samenleving.

Eigen bijdrage

Inwoners die gebruik maken van een Wmo voorziening, betalen zelf een deel van de kosten. De vaststelling en inning van de eigen bijdrage wordt landelijk uitgevoerd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Door de inwoners zelf mee te laten betalen aan de voorzieningen die ze gebruiken, worden ze bewust gemaakt van de kostprijs van maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast wordt een deel van de gemeentelijke uitgaven aan de Wmo hierdoor opgevangen.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam