Woonwagenstandplaats in Steenbergen gesloten

Woonwagenstandplaats

Steenbergen- Naar aanleiding van overtredingen op de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie heeft de locoburgemeester besloten over te gaan tot sluiting van een woonwagenstandplaats aan de Westlandse Langeweg  te Steenbergen.  In Steenbergen hanteren we het regionale Damoclesbeleid. Vanwege constatering van handel in harddrugs sluiten wij de genoemde  standplaats voor drie maanden.

Op 14 augustus 2018 heeft de politie 104 hennepstekken aangetroffen in de loods aan de Westlandse Langeweg 48 te Steenbergen. Ook werd de handel van 165 hennepstekken waargenomen door de politie. De handel en de aanwezigheid van deze hoeveelheden softdrugs is in strijd met de Opiumwet.

De politie heeft op 23 augustus 2018 een inval gedaan in de woonwagen op dezelfde standplaats. Hierbij zijn 151 XTC-pillen, 9,8 gram hennep en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp (balletjespistool) aangetroffen. De aanwezigheid van deze hoeveelheid harddrugs is in strijd met de Opiumwet. Volgens de Wet Wapens en Munitie is het hebben van een balletjespistool verboden.

Dergelijke vondsten leveren een ernstige aantasting van de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid op. Het woon- en leefklimaat van de omwonenden wordt hierdoor aangetast. In de gemeente Steenbergen hanteren we het regionale Damoclesbeleid. Volgens dit beleid wordt een woning bij een eerste constatering van handel in harddrugs gesloten voor drie maanden. Een lokaal (geen woning) wordt op basis van dit beleid voor zes maanden gesloten indien er sprake is van handel in softdrugs.

De locoburgemeester heeft besloten over te gaan tot sluiting van de hele woonwagenstandplaats, inclusief woonwagen en loods, voor de periode van drie maanden. De loods blijft drie maanden langer gesloten.

De brief met daarin de mededeling om over te gaan tot sluiting is op 3 oktober 2018 verzonden. De sluiting gaat twee weken na verzenddatum in, dat wil zeggen vanaf 18 oktober 2018. De gehele standplaats is van 18 oktober 2018 tot en met 17 januari 2019 gesloten. De loods waarin de softdrugs zijn gevonden zal tot 17 april 2019 gesloten blijven.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam