Ultieme boost verkeersveiligheid met nieuwe set maatregelen

verkeersveiligheid

Moerdijk – Als het aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk ligt zorgen tientallen extra maatregelen er de komende tien jaar voor dat de verkeersveiligheid in de gemeente nog beter wordt. Dat blijkt uit het Verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018-2028. Met een groot aantal maatregelen gericht op verschillende doelgroepen moet zo het aantal verkeersdoden en  -gewonden in Moerdijk worden voorkomen.

Verkeersveiligheid

Na het ophalen van reacties bij de gemeenteraad, gebiedstafels en vanuit verschillende partijen die werkzaam zijn binnen verkeersveiligheid  is het verkeersveiligheidsplan nu definitief gemaakt. Dit plan wordt in september ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast stelt het college aan de raad voor om voor de komende jaren een extra bedrag in de begroting beschikbaar te stellen van €40.000 in 2019 en €20.000 in 2020 tot en met 2023 voor de aanpak van de schoolomgevingen.

Maatregelen

In het plan ligt de nadruk op preventieve maatregelen (om ongevallen te voorkomen). Er zijn suggesties voor infrastructurele maatregelen en acties om het verkeersgedrag van mensen op een positieve manier te beïnvloeden. Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk en de politie zijn betrokken geweest bij het opstellen van het plan.

Vijf doelgroepen

In het plan wordt uitgegaan van vijf doelgroepen waar de maatregelen op gericht zijn: kinderen, ouderen, voetgangers, fietsers, automobilisten en zogenaamd zwaar verkeer. Per doelgroep is er een focus op een aantal risicopunten. Bij kinderen is dat bijvoorbeeld de directe schoolomgeving en routes naar school. Die moeten veiliger worden gemaakt. Voor ouderen wordt gedacht aan toegankelijke looproutes en speciale e-bike- en scootmobieltrainingen. Andere maatregelen zijn waar nodig beter zichtbaar maken van zebrapaden voor voetgangers en oriëntatieverlichting, reflecterende belijning op schoolfietsroutes buiten de bebouwde kom. Daarnaast  wordt het kwaliteitsniveau van de hoofdfietsroutes verbeterd en geschikt gemaakt voor hogere snelheden om fietsongevallen te voorkomen. Voor fietsers wordt onder andere nadruk gelegd op de verlichting in het buitengebied en het gebruik van fietsverlichting. Snelheidsremmende maatregelen is een onderwerp dat terugkomt binnen de doelgroep automobilisten.

verkeersveiligheid

Uitvoeringsplannen

Om de maatregelen te bundelen en uit te voeren, worden er vanuit het verkeersveiligheidsplan twee uitvoeringsplannen opgesteld. Dat is het uitvoeringsplan veilige looproutes kernen en vervolgaanpak duurzaam veilige wegen. Het uitvoeringsplan veilige looproutes gaat bestaan uit relevante looproutes inclusief oversteken. De vervolgaanpak duurzaam veilige wegen gaat onder andere over verlichting schoolfietsroutes, snelheidsaanpassingen, aanpassing onduidelijke kruispunten en duurzaam veilig / inclusief 30km/h zones. Deze plannen worden in 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gedrag positief beïnvloeden

Circa twee jaar geleden maakte de gemeente Moerdijk al geld vrij om 80 geselecteerde verkeersknelpunten binnen de gemeentegrenzen aan te pakken. “Dit plan gaat nog een stap verder”, legt wethouder Thomas Zwiers uit. “Hiermee lopen we vooruit op landelijke wetgeving. Ook in het coalitieakkoord 2018-2022  is verkeersveiligheid als prioriteit
opgenomen. We willen alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat onze wegen zo veilig mogelijk worden. Toch kunnen we niet alles oplossen en voorkomen. Verantwoordelijkheid ligt ook bij elke verkeersdeelnemer zelf. Wat we in dat geval wel kunnen doen is proberen dat gedrag positief te beïnvloeden. Ook daar gaan we de komende tijd verder mee aan de slag.”

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam