Werkgelegenheid in Breda weer toegenomen

Medewerkers staan aan een productielijn in een nieuwe fietsenfabriek en monteren aan een fiets.


Breda – Net als vorig jaar is de werkgelegenheid in de gemeente Breda in 2018 weer gestegen. Op 1 april 2018 werden ruim 106.000 banen geteld. Ten opzichte van 1 april 2017 (ruim 104.000 banen) is dit een stijging van bijna 1,8%. Hiermee scoort Breda net iets boven het gemiddelde in West-Brabant dat ligt op een groei van 1,5%. Het aantal vestigingen in Breda is tussen 1 april 2017 en 1 april 2018 met 5,9% gestegen naar bijna 19.000. Boaz Adank, wethouder Economie, Werken en Bereikbaarheid: “Ruim 1.000 bedrijven en bijna 2.000 banen erbij in een jaar. Een prachtig resultaat wat met name te danken is aan alle ondernemers in Breda. Het laat zien dat zij vertrouwen hebben en durven te ondernemen”.

Grootste groeiers

In Breda is de grootste groei te zien in de sectoren (Overige) zakelijke dienstverlening (+8,6%), Bouwnijverheid (+6,8%), Informatie en communicatie (+4%). In de sectoren Landbouw (-4,5%), de Industrie (-2%), Financiële instellingen (-1,1%), Overige dienstverlening (-0,7%) en Openbaar bestuur en overheid (-0,1%) is een daling waar te nemen. De sterkste daling is te zien binnen de sector Nutsbedrijven (-28,3%). Deze sterke daling is grotendeels te verklaren door de verhuizing van een grote werkgever naar Roosendaal.

Meer mensen aan het werk

De groei van het aantal banen heeft er ook voor gezorgd dat meer mensen uit Breda aan het werk zijn gegaan. Ook mensen die tot nu toe afhankelijk waren van een bijstandsuitkering. Sinds 1 januari 2018 zijn circa 700 mensen naar werk begeleid. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering het afgelopen jaar is afgenomen. Op 1 januari 2018 waren er nog circa 5800 mensen met een bijstandsuitkering. Op 1 november was dit aantal circa 5300. Adank: “Een groeiende economie is dus ook goed voor mensen in de bijstand. Ze weten steeds meer hun weg naar regulier werk te vinden. We zien nu dat onze actieve inzet op dit vlak resultaat oplevert.”

Onderzoek

Het onderzoek naar de werkgelegenheid is de afgelopen jaren voor heel West-Brabant uitgevoerd. Dit jaar is het onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau ETIL in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Provincie en gemeenten gebruiken deze informatie om gericht werkgelegenheidsbeleid te maken. Resultaten zijn ook interessant voor bijvoorbeeld starters die zich willen vestigen in de regio.

Factsheets

Omdat met terugwerkende kracht correcties worden uitgevoerd op de cijfers van de werkgelegenheid van eerdere jaren, kunnen deze cijfers niet worden vergeleken met de uitkomsten van werkgelegenheidsenquêtes van eerdere jaren. De respons van de werkgelegenheidsenquête voldoet, net als voorgaande jaren, aan de daarvoor geldende norm. De factsheets per gemeente en de tabellensets zijn te vinden op https://brabantatlas.nl/