Zomerschade wordt in beeld gebracht

beeld

Ossendrecht – Deze zomer was er een met zeer tropische temperaturen. In Grenspark Kalmthoutse Heide was al snel 15 hectare heide bij Ossendrecht bovengronds afgestorven. Om deze droogte en de gevolgen hiervan goed in beeld te brengen heeft het Grenspark Kalmthoutse Heide gevraagd aan het project ICAReS of zij een pilot wilde verzorgen. Donderdagochtend is door een van onze partners van het project ICAReS met een drone over de Ossendrechtse Heide gevlogen.

De droogte betrof het hele 6.000 hectare grote gebied, dat zich van België uitstrekt tot in Putte, Huijbergen en Ossendrecht aan Nederlandse zijde. Sommige nadelige effecten voor planten en dieren kunnen eigenlijk pas volgend jaar echt vastgesteld worden. Maar vanwege de huidige ontwikkelingen op het gebied van remote sensing is het mogelijk om de schade eerder in kaart te brengen. Burgemeester Steven Adriaansen “Dit is nu precies wat wij met het project ICAReS willen bereiken. We laten eindgebruikers zien wat er allemaal mogelijk is met de huidige technologie”

De 15 hectare bij de Ossendrechtse Duinen is namelijk bovengronds afgestorven omdat het hoger en droger ligt. Tijdens de zomer heeft er overleg plaatsgevonden tussen Grenspark Kalmthoutse Heide en de projectleider van het project ICAReS en is het idee geboren om met voorrang de situatie van de deels verdroogde heide nú in beeld te krijgen zodat de beheerders van het Grenspark in de komende tijd de ontwikkelingen goed kunnen volgen en na kunnen gaan of én waar het heide-areaal zich herstelt of juist niet.

Het project ICAReS wordt uitgevoerd door 11 partners uit België, Frankrijk, Engeland en
Nederland. Het project heeft financiering ontvangen uit het Interreg 2 Zeeën programma
2014 – 2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
ICAReS is bezig met een grensoverschrijdend innovatiecluster te ontwikkelen met
daarbij de noodzakelijke voorwaarden te creëren voor innovatie op het gebied van
remote sensing. Ook de daaruit geavanceerde data communicatie en verwerking hiervan
staat op het programma op basis van de behoefte van de prioritaire sectoren ‘Natuur,
Landbouw en Water & Infrastructuur’.

Het in beeld brengen van de zomerschade van de Kalmthoutse Heide is een mooie pilot
voor de sector ‘Natuur’ voor het project ICAReS. Dit zal in kaart worden gebracht door
een van onze partners uit Nederland omdat het te onderzoeken gebied op Nederlands
grondgebied ligt. Door middel van een GEO-Airflight (Trimbele UX5) zullen honderden
losse foto’s gemaakt worden om zo tot een grote luchtfoto (3d-model) te komen van de
Ossendrechtse heide, om de schade aan de heidevegetaties in beeld te brengen. De
resultaten zullen gebruikt worden door de beheerders in het Grenspark om zo tot een
plan van aanpak te komen om de heide op een goede en juiste manier te herstellen.
Voor meer informatie over het project ICAReS kunt u de website (www.icaresproject.eu)
raadplegen.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam