Parkeerverbod woonplein Heijtsveld Gemert

parkeerverbod
Foto Wikipedia

Gemert-Bakel – Er is een verzoek ingediend tot het instellen van een eenzijdig parkeerverbod op het Heijtsveld in Gemert, ter hoogte van de passage (tussen nr. 191 en 201). Als gevolg van tweezijdig parkeren komt het voor dat de doorgang wordt belemmerd voor bewoners en hulpdiensten. Op basis van dit verzoek heeft het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel op 17 juli 2018 een verkeersbesluit (2018-10) genomen om ter hoogte van de passage een parkeerverbod in te stellen aan de zijde van het voetpad.

 

Bezwaar

Als u het met dit besluit niet eens bent kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant (1 aug 2018) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Het adres is: Postbus 10.000, 5420 DA Gemert. In het bezwaarschrift laat u weten tegen welk besluit u bezwaar maakt en de redenen waarom u het met dat besluit niet eens bent. Ook vermeldt u de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en u ondertekent de brief met uw handtekening. Als het mogelijk is voegt u een kopie van het besluit waartegen u bezwaar heeft bij uw bezwaarschrift.

In deze periode liggen de bijbehorende stukken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Dit kan als u hiervoor een afspraak maakt. Op www.gemert-bakel.nl maakt u een afspraak op een moment dat het u uitkomt. Beschikt u niet over internet, dan kunt u ons ook bellen.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam