Realisatie Multi Functionele Accommodatie in Gemonde

Multi Functionele Accommodatie

Sint Michielsgestel – De nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Gemonde komt in het huidige schoolcomplex Sint Lambertus. De Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs (SKIPOS) , Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde, de schooldirectie en gemeente gaan samen aan de slag met een plan van aanpak. Het plan van aanpak is naar verwachting eind dit jaar gereed. De opening staat in 2020 gepland.

In de nieuwe MFA van Gemonde lopen het Kindcentrum Lambertus (basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang) en het gemeenschapshuis in elkaar over. Wethouder Van der Aa: “De MFA versterkt de sociale samenhang maar ook het culturele leven en het verenigingsleven. Het wordt een plaats die jonge kinderen, jongvolwassenen, vaders, moeders en ouderen, maar ook verenigingen, stichtingen en andere organisaties verbindt. Op deze manier doen we direct iets voor de leefbaarheid in Gemonde.”

Terugblik

In november 2017 tekenden SKIPOS en de Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde de intentieovereenkomst met de gemeente om te komen tot een nieuwe MFA in Gemonde. Begin dit jaar vond de eerste informatiebijeenkomst plaats. Meer dan 100 betrokken inwoners waren hierbij aanwezig. Voorafgaand is er een vooronderzoek gedaan over de haalbaarheid van de realisatie van deze MFA. De conclusie was positief.

Hoe nu verder?

De planning is dat de projectgroep in het eerste kwartaal van 2019 het plan van aanpak en de begroting voor de realisatie van de MFA aan de raad voorleggen. Na goedkeuring maken we de concrete planning, stellen we het definitieve ontwerp vast en kan de architect aan de slag. In 2020 staan de oplevering en feestelijke opening gepland.

Inwoners denken mee

De projectgroep MFA heeft een aantal werkgroepen opgericht voor de verdere realisering van het plan. De werkgroepen bestaan uit inwoners van Gemonde, een vertegenwoordiging van SKIPOS en de gemeente in haar rol als opdrachtgever. De werkgroepen zijn met verschillende onderwerpen aan de slag gegaan:

  1. A) Inhoudelijk (het MFA concept met visie, programma, governance / organisatiestructuur en beheer)
  2. B) Ruimtelijk (huisvestingsplan gebouw / ontwerp dat voldoet aan programma van eisen)
  3. C) Financieel (zowel investeringen met wijze van dekking als exploitatieplan)
  4. D) Draagvlak nog verder verbreden en verdiepen

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam