Inspraak op Ontwerpbeheerplan Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein

inspraak
Foto: Provincie Zuid-Holland

Bodegraven – Inspraak op het Natura 2000-Ontwerpbeheerplan Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein is mogelijk van 9 februari tot en met 22 maart 2018.

Overwinterende watervogels

Het gebied Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein vormt samen met de Reeuwijkse Plassen een fraai gebied met hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het heeft een grote biodiversiteit en is in trek bij recreanten. De natuur is er bijzonder, vooral vanwege de vele overwinterende watervogels: smient, slobeend, krakeend en kleine zwaan.

Beheerplan

Om deze bijzondere natuur te beschermen heeft de provincie Zuid-Holland een beheerplan opgesteld, samen met diverse overheden en maatschappelijke partijen. In het beheerplan staat onder andere welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het nieuwe beheerplan zal gelden voor de periode 2018 – 2023. Voor Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein is dit het tweede beheerplan. Het eerste beheerplan geldt sinds 2012.

Inspraak

Het ontwerp van het nieuwe beheerplan ligt van 9 februari tot en met 22 maart 2018 ter inzage op het Provinciehuis in Den Haag en in het klantcontactcentrum van Bodegraven-Reeuwijk in Bodegraven. Ook is het ontwerpbeheerplan te raadplegen op www.zuid-holland.nl/terinzage.

Gedurende de inspraakperiode kan iedereen een inspraakreactie (‘zienswijze’) indienen bij de provincie Zuid-Holland. De zienswijzen zullen worden gebruikt om het definitieve beheerplan op te stellen.

Bron: Provincie Zuid-Holland

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam