Karakter Voorweg en Zegwaartseweg beter beschermd

Zegwaartsewerg
© Google Maps

Zoetermeer -De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de bescherming van het bijzondere karakter van de Voorweg en Zegwaartseweg. Daarom heeft de gemeente samen met omwonenden en anderen een ontwerpbeeldkwaliteitsplan gemaakt voor deze historische linten van Zoetermeer. Het beeldkwaliteitsplan zegt iets over hoe een bouwplan eruit moet zien om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning.

 

Groene en landelijke uitstraling

Het beeldkwaliteitsplan geeft criteria voor het uiterlijk van gebouwen en de omgeving waarin deze gebouwen staan. Het doel van het beeldkwaliteitsplan is dat de groene en landelijke uitstraling, met veel historische bebouwing en variatie aan de linten behouden blijft. Denk aan criteria voor typen woningen, het groen, bruggen, erfafscheidingen en parkeren. Verder komen er normen voor een lage dichtheid van bebouwing. Het beeldkwaliteitsplan verduidelijkt ook bepaalde woorden, bijvoorbeeld wat er onder een boerenerf wordt verstaan.

Marc Rosier, wethouder Stedelijke ontwikkeling: “Ik vind het een inspirerend plan. Het behouden en versterken van het kenmerkende en onderscheidende karakter van de linten staat voorop.”

 

Samenspraak

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan is in samenspraak opgesteld. Bewoners, ontwikkelaars, eigenaren en belangenverenigingen gaven hun input voor het plan. Zij benadrukten vooral maatwerk en de afwisseling in groen en in bebouwing belangrijk te vinden voor het karakter van de historische linten.

 

Ter inzage

Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de Visies Voorweg en Zegwaartseweg uit 2016 en wordt onderdeel van de welstandsnota van Zoetermeer. Vanaf 5 oktober 2018 ligt het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen tijdens deze zes weken een schriftelijke reactie naar de gemeente sturen of een afspraak maken om  mondeling een zienswijze in te dienen. Het ontwerpplan is te vinden op www.zoetermeer.nl/historischelinten.Naar verwachting zal de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2019 een besluit nemen over het beeldkwaliteitsplan.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam