Recordaantal leerlingen krijgt les over water en klimaat van HHNK

HHNK
Les over water en klimaat - Foto: © HHNK

Texel – Nog nooit hebben zoveel leerlingen meegedaan aan de educatieprogramma’s van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In 2018 volgenden ruim zesentwintigduizend een educatief programma. Vorig jaar nog waren het er zo’n zesduizend minder. Deze stijging komt door samenwerkingen met onder andere Kaap Skil, het Zuiderzeemuseum en de Helderse Vallei en nieuwe lesprogramma’s zoals het Waterheldenavontuur.

HHNK toont belang van klimaat en water

HHNK vindt het belangrijk de lesprogramma’s goed te laten aansluiten op de behoeften en wensen van scholen en leerlingen. Het thema water speelt een belangrijke rol bij klimaatverandering, een thema dat volop in de belangstelling staat. Dat merkt het waterschap aan de toenemende vraag naar dergelijke educatieve programma’s, die worden aangeboden aan leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool tot en met studenten hbo of wo, en alles wat daartussen zit.

Impact klimaatverandering

Juist deze generatie krijgt te maken met de impact van klimaatverandering in hun leefomgeving. Zeespiegelstijging, bodemdaling, droogte en wateroverlast; het raakt hen allemaal. Het waterschap is dagelijks met deze onderwerpen aan het werk. Het belangrijkste doel van de lesprogramma’s is het waterbewustzijn op een aansprekende manier te verhogen en leerlingen handelingsperspectief te bieden om zelf een steentje bij te dragen aan een klimaatbestendig leefgebied.

Stijging

De nieuwe lesmodule ‘Waterheldenavontuur’ is in de tweede helft van 2018 al door ruim duizend kinderen gevolgd. Tijdens deze les krijgen de kinderen door middel van spel, VR-bril met dronebeelden en een radarspel les over het drooghouden van Noord-Holland. Scholen zijn hierin geïnteresseerd omdat deze lesmodule aansluit bij het hedendaagse onderwijs. Ook hebben scholen vorig jaar meer rondleidingen geboekt op rioolwaterzuiveringen. 

Kaap Skil

De samenwerkingen met Kaap Skil op Texel, het Zuiderzeemuseum en MAK Blokweer in Hoorn zijn medeverantwoordelijk voor de stijging van het aantal leerlingen. De tentoonstellingen daar trokken meer bezoekers, het aantal gastlessen is gelijk gebleven.

Opvallende trend

Meer leerlingen hebben afgelopen jaar intensievere programma’s gevolgd. Dit zijn medium (2 tot 8 lesuren) en full programma’s (meer dan 8 lesuren). Langlopende bestaande programma’s werden minder vaak geboekt. Uit de techniekwereld komt meer vraag en het hoogheemraadschap bereikt vaker studenten via lunchlezingen of verdiepende watergerelateerde excursies.

Bron: HHNK

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam