Zwijndrecht beschermt karakteristieke panden

karakteristieke panden
(foto: Google Maps)

Zwijndrecht – De gemeente Zwijndrecht gaat karakteristieke panden en enkele gebieden beschermen door ze aan te wijzen als gemeentelijke monumenten. De aanwijzing vindt plaats op basis van de Erfgoedverordening. Drieënveertig monumenten en panden in Zwijndrecht komen hiervoor in aanmerking.

Wethouder Aaike Kamsteeg: “Zwijndrecht heeft een aantal karakteristieke panden die cultuurhistorisch van waarde zijn. Denk bijvoorbeeld aan de voormalige schoolgebouwen De Rank en De Toorts, het gebouw van Schokbeton en de bebouwing aan de zuidzijde van het Veerplein. Ook een aantal woonhuizen en het Develpark hebben karakteristieke kenmerken uit het verleden. Wij willen dit graag behouden voor de volgende generaties.”

Criteria

De gemeente is daarvoor in overleg gegaan met eigenaren, bewoners en belanghebbenden. De Historische Vereniging heeft meegedacht en geadviseerd. En ook is advies gevraagd aan de Centrale Erfgoedcommissie.

In de Erfgoedverordening zijn de beleidsregels opgenomen met criteria om de panden en gebieden te waarderen. De eigenaren hebben het betreffende besluit over de aanwijzing van de gemeente ontvangen. De lijst met aangewezen panden en gebieden ligt vanaf deze week ter inzage.

Advies Monumentencommissie

Bij een verbouwing of verandering van een gemeentelijk monument is net als bij andere gebouwen vaak een omgevingsvergunning nodig. Daarnaast is een vergunning nodig als men iets wil veranderen aan het monument. Ook sloop is niet zonder meer mogelijk.

In beide gevallen vraagt de gemeente aan de Monumentencommissie om advies.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam