Groen licht voor totale ontwikkeling NRE-terrein

NRE-terrein
Paradijslaan bij NRE-terrein - Door Rosemoon - Eigen werk, CC BY-SA 3.0,

Eindhoven – Op 31 januari heeft de Raad van State een positieve uitspraak gedaan over het bestemmingsplan voor het NRE-terrein. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en kunnen de volgende stappen worden gezet voor de verdere ontwikkeling van het NRE-terrein.

Herzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan werd in mei 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Een vijftal omwonenden tekende beroep aan bij de Raad van State. Dit leidde tot een aantal aanvullende onderzoeken en een herzien bestemmingsplan, dat in juni 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op dit bestemmingsplan is wederom beroep aangetekend door een aantal omwonenden. Ook dit leidde tot een vervolgonderzoek, ditmaal naar de opgetelde geluidsbelasting. De resultaten daarvan stemden de Raad van State tevreden.

Droom wordt werkelijkheid

Voor de initiatiefnemers op het terrein, en iedereen die het NRE-terrein een warm hart toedraagt, is dit heel goed nieuws. De initiatiefnemers kunnen nu verder met de realisatie van hun droom op het NRE-terrein. Vooruitlopend op het definitieve besluit van de Raad van State hebben een aantal initiatiefnemers al omgevingsvergunningen aangevraagd. Deze zijn inmiddels onherroepelijk geworden. De omgevingsvergunning van NRE-2 is als eerste verleend en de verbouwing van het pand aan de Nachtegaallaan is reeds begonnen. De start van de (ver)bouw van gebouw 9 (Kaskoop) is gepland in maart. Ook voor de andere initiatiefnemers is de weg nu vrij om hun plannen daadwerkelijk te realiseren.     

Planning
De saneringswerkzaamheden zijn voor de zomer volledig afgerond. De verwachting is dat na het zomerreces de bouw of verbouwing van het merendeel van alle bestaande en nieuwe panden in volle gang is.   

De voortvarende ontwikkeling van het NRE-terrein kan nu verder doorgaan.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam