Nieuw zwembad in combinatie met beheer sporthal Molenbroek haalbaar?

combinatie

Gemert – Is een nieuw zwembad in combinatie met het beheer van sporthal Molenbroek toch haalbaar? Denk en doe mee! De gemeente streeft ernaar om samen met de verenigingen een zwembad te realiseren in combinatie met het beheer en de exploitatie van sporthal Molenbroek. Uit de gemaakte variantenstudie blijkt echter dat de bouw van een nieuw zwembad aanzienlijk duurder is dan behoud en renovatie van het bestaande zwembad bij Fitland.

Combinatie zwembad en sporthal

De ambitie in het coalitieakkoord, de wens van de verenigingen én de gemeenteraad voor een groter bassin en een beheersvorm waarbij de inbreng van de verenigingen groter is dan bij een commerciële exploitant, maakt dat we met de betrokken zwemverenigingen en gebruikers van sporthal Molenbroek onderzoeken of een nieuw zwembad in combinatie met het beheer van de sporthal toch haalbaar is. De verenigingen hebben aangegeven mee te willen werken aan deze opgave omdat het een breed gedragen beeld is dat één accommodatie met daarin zowel binnensport als zwemmen voor Gemert-Bakel het meest toekomstbestendig is. Doe jij ook mee?

 

Informatieavond 23 augustus 20.00 uur

Graag nodigen we alle betrokken verenigingen én gebruikers van sporthal/park Molenbroek uit voor een informatieavond. Ook individuen die een bijdrage willen leveren zijn welkom. Tevens zijn we benieuwd of er draagvlak is voor dit plan. Om dit plan te kunnen realiseren is er bereidheid nodig om een bijdrage te leveren, niet alleen in de voorbereiding van het plan, maar zeker ook bij de uitvoering en toekomstige exploitatie. De bijeenkomst is op donderdag 23 augustus a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam