onderzoek wijst uit in oirschot: Zien drinken doet drinken?

onderzoek
Free-Photos / Pixabay

Het blijkt dat jongeren die anderen zien drinken zelf een grotere kans hebben om ook (meer) te gaan drinken. Dit is uit recent literatuur onderzoek gekomen. Het onderzoek ‘Zien drinken doet drinken’ geeft een overzicht van de recente literatuur naar het effect van alcoholgebruik in de sociale omgeving en op het alcoholgebruik van jongeren.

invloeden

Kinderen en (jong) volwassenen zien het drinken van alcohol overal om zich heen en dat heeft invloed op de ontwikkeling van hun eigen mening en gedrag op dit gebied. Ze kijken daarbij vooral naar belangrijke rolmodellen in hun sociale omgeving – hun ouders en vrienden -, maar ook rolmodellen in films en sociale media hebben invloed.

Ouders
Kinderen die hun ouders zien drinken, ontwikkelen gemiddeld positievere verwachtingen over alcoholgebruik vergeleken met kinderen die hun ouders niet zien drinken. Positieve verwachtingen over alcohol en het effect hiervan verhogen vervolgens de kans dat jongeren gaan drinken en dat ze grotere hoeveelheden gaan drinken.

Vrienden
Jongeren zoeken vrienden die zoveel mogelijk overeenkomen met hun eigen gedrag en opvattingen. Ook passen zij hun eigen gedrag aan de vriendengroep aan. Hierdoor zijn vaak overeenkomsten in het drinkgedrag van vrienden te zien.

Media
Er zijn sterke aanwijzingen dat blootstelling aan alcoholreclame samenhangt met een grotere kans op (zwaarder) alcoholgebruik onder jongeren. Dit geldt voor zowel reclame via traditionele als digitale kanalen.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam