Praat mee over energietransitie in Metropoolregio Eindhoven

Eindhoven – U bent van harte uitgenodigd om op woensdagavond 11 maart in het Evoluon in Eindhoven mee te praten over de uitdagingen die we als Metropoolregio Eindhoven hebben om de overstap te maken naar duurzame energie.

Waarom Metropoolregio overstapt naar duurzame energie?

Het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving beginnen steeds meer zichtbaar te worden. We krijgen te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door stevige buien en extreem hete zomers. Naarmate de temperatuur stijgt, nemen die problemen toe en treffen ze meer mensen. Daar willen we wat aan doen, samen met u: inwoner, ondernemer of organisatie in de Metropoolregio Eindhoven.

Terugdringen een ambitie

Nederland heeft de ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een CO2-reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050. Dit is vastgelegd in het Nationaal Klimaatakkoord. Het doel van het Nationaal Klimaatakkoord komt voort uit de afspraken die we in Nederland hebben gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. In dit akkoord hebben 192 landen afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Van fossiel naar duurzaam

Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken. Er is een overgang nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie. De zogenoemde energietransitie. Ook als inwoner speelt u een belangrijke rol in deze transitie. U kunt al een bijdrage leveren door het isoleren van uw huis, zonnepanelen op uw dak te installeren of vaker het openbaar vervoer in plaats van de auto te nemen.

Hoe gaan we dit aanpakken?

In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een Regionale Energiestrategie (RES). Gemert-Bakel hoort bij de Metropoolregio Eindhoven, in totaal 21 gemeenten. Samen met de provincie, de waterschappen en de netbeheerder onderzoeken wij de mogelijkheden:

  • Waar is ruimte om duurzame energie op te wekken en hoeveel?
  • Waar zien we mogelijkheden voor besparing van energie?
  • Wanneer is aansluiting op het energienetwerk mogelijk en wat is hiervoor nodig in termen van geld en ruimte?
  • Welke duurzame warmtebronnen zijn te gebruiken, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen?

Verder kijken we of er bij alle partijen voldoende draagvlak is en of het financieel haalbaar is.

Wie praat er mee?

De RES is niet iets van een gemeente of regio alleen. De energietransitie gaat iedereen aan. Het is naast een technische uitdaging, vooral ook een maatschappelijke, financiële en ruimtelijke onderneming. We merken namelijk allemaal wat overstappen op duurzame energie betekent voor ons wonen, werken en recreëren. Het zou echter niet eerlijk zijn als we daar alleen de lasten van ervaren. We willen graag dat inwoners en ondernemers meeprofiteren van de opbrengsten van in de regio duurzaam opgewekte energie. We gaan graag met u in gesprek over de energietransitie.

Ontmoetingsbijeenkomst 11 maart – Evoluon Eindhoven

Daarom organiseert de Metropoolregio Eindhoven op woensdag 11 maart een bijeenkomst voor u. Daar informeren we u over de energietransitie en waar we als regio aan werken. Daarnaast kunt u in gesprek met de werkgroepen en raadsleden uit de regio.

Meer informatie

Meer informatie over het programma en aanmelden leest u op www.gemert-bakel.nl.

Laatste Nieuws

Enschede geeft tijdelijk ruimte aan pop-up horecaconcepten

Enschede - Het college van B&W van Enschede geeft tijdelijke ruimte aan vernieuwende pop-up horecaconcepten om de wederopbloei van de stad...

Nieuwe afspraken met sportverenigingen

Uithoorn / De Kwakel - Op 1 juli ondertekende wethouder Jan Hazen (Sport) de nieuwe huurovereenkomst met H.S.V. Thamen in De...

Camperplaatsen bij Kasteel Erenstein in Kerkrade in trek

Kerkrade - De camperplaatsen bij Kasteel Erenstein in Kerkrade worden goed bezocht. Op de website www.campercontact.com is de camperplaats inmiddels meerdere...

Stimuleringsprijs voor Rheezermaten komt tot leven

Hardenberg - 'De Rheezermaten komt tot leven!' vertelt het verhaal van de Rheezermaten. Het project is dit jaar de eerste winnaar...

Wethouder Menno Roozendaal start podcast over Meierijstad

Meierijstad - Wethouder Menno Roozendaal heeft deze week zijn eigen podcast ‘Menno in Meierijstad’ gelanceerd. In deze podcast gaat de wethouder...

Start bouw ‘De Watergaard’ in Zevenbergschen Hoek

ZEVENBERGSCHEN HOEK – Op donderdag 2 juli is met een feestelijk evenement aan de Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek de bouw van...

Project Centrumplan Ruinen afgerond

Ruinen - Ruinen weer op de kaart met een bruisend en vitaal centrum! Met deze doelstelling is gemeente De Wolden, mede...

Eigen website voor Eemsdelta Campus

De Eemsdelta Campus in Appingedam heeft sinds vandaag een eigen website. Op www.eemsdeltacampus.nl zijn de ontwikkelingen van dit unieke project in Appingedam...

Kidsworkshop techniek in Vriezenveen

vriezenveen - De bibliotheek Twenterand is weer gestart met haar maandelijkse kidsworkshops rond techniek voor kinderen. Naast het aanbod van High...

Publiek welkom bij spectaculaire verbouw Museum Arnhem

Arnhem - Geïnteresseerd publiek kan de verbouwing van Museum Arnhem van dichtbij meebeleven. Sinds vandaag is een speciale route langs de...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.